Oznakowanie na czas robót drogowych

Oznakowanie na czas robót drogowych

16 lipca 2019

Prawidłowe oznakowanie na czas robót drogowych ma zapewnić bezpieczne warunki pracownikom zatrudnionym przy tych robotach, oraz maksymalną płynność ruchu. Znaki mają również wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Ograniczenie prędkości

Żeby zminimalizować ewentualne utrudnienia ruchu, które mogą pojawić się przy prowadzenia robót drogowych, zmniejszeniu ulega limit prędkości dla pojazdów. Dla autostrad oraz dróg ekspresowych limitem jest 80 km/h, przy czym możliwe jest zastosowanie ograniczenia do 60 km/h – na odcinkach przewiązek, wyjazdach z budowy itp. W przypadku innych dróg górnym limitem jest 60 km/h. Istnieje jednak możliwość ograniczenia prędkości do 50 km/h, również na odcinkach przewiązek, wyjazdach z budowy itp.

Oznakowanie na czas robót drogowych – szczegółowe wymagania

Oznakowanie na czas robót drogowych musi spełniać ogólne wymagania dla znaków drogowych.

Wielkość

Znaki wykorzystywane przy oznakowaniu robót muszą być o jedną grupę wielkości wyższą niż stosowane są normalnie na danym odcinku. Wyjątkiem są tutaj autostrady, gdzie stosowane są znaki wielkie. 

Tablice i słupki

Tablice znaków, stosowanych przy robotach drogowych, powinny być wykonane z folii pryzmatycznej lub z folii odblaskowej typu 2. Słupki tych znaków powinny natomiast mieć element wyróżniający – naklejony pasek z żółtej folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej. Zalecane wymiary takiego paska to 3 cm szerokości i 50 cm długości.

Jeżeli oznakowanie na czas robót drogowych koliduje z istniejącymi znakami, to istniejące już znaki należy każdorazowo zasłaniać lub neutralizować odpowiednią taśmą.

Ruch wahadłowy

Ruch wahadłowy może być prowadzony tylko wtedy, gdy zwężony odcinek drogi będzie umożliwiał prowadzenie istniejącego na danej drodze ruchu. Maksymalna długość takiego odcinka nie powinna przekraczać kilkudziesięciu metrów. Jeżeli jest to konieczne, należy zapewnić ręczne sterowanie ruchem.

Oznakowanie na czas robót drogowych – tymczasowe przejścia dla pieszych

4 metry – tyle wynosi szerokość tymczasowego przejścia dla pieszych, które wyznaczonej jest znakiem P-14. Jednak przydługo trwającej zmianie organizacji ruchu, w miejscach o wzmożonym ruchu pieszych, dla oznakowania przejścia dla pieszych, można stosować znak pionowy P-10 („zebra”).  

Tablice kierujące na jeden pas ruchu

Tablice kierujące na jeden pas ruchu (typu F-21) powinny spełniać ogólne wymagania, zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach.

Pojazdy przystosowane do wykonywania robót na drodze

Tego rodzaju pojazdy powinny  być wyposażone w zespoloną lampę ostrzegawczą, ze światłem żółtym, błyskowym-ksenonowym, oraz w tablicę U-26a lub U-26b, umieszczoną z tyłu pojazdu.

Udostępnij: