Słupki prowadzące

Słupki prowadzące

24 stycznia 2019

Słupki prowadzące to urządzenia optycznego prowadzenia ruchu. Ich zadaniem jest ułatwienie kierującym orientacji co do szerokości drogi, jej przebiegu w planie oraz na łukach poziomych. Są one szczególnie przydatne w porze nocnej oraz w trudnych warunkach atmosferycznych.

Słupki prowadzące – rodzaje i konstrukcja

Jaka powinna być wysokość słupka drogowego?

Rozróżniamy słupki prowadzące:

  • U-1a, które umieszcza się samodzielnie na poboczu. Wysokość słupka to ok. 150 cm, jeżeli jest mocowany w gruncie, lub ok. 100 cm, jeżeli przymocowany jest nad powierzchnią pobocza.
  • U-1b, które umieszcza się nad barierą ochronną. Wysokość słupka to ok. 40 cm.

Słupki mają w przekroju kształt trapezu. Dopuszcza się stosowanie słupków o Innem kształcie w przekroju (wypukłe, dwuwypukłe, płaskie o wzmocnionym przekroju. Na słupkach umieszcza się elementy odblaskowe równoległoboczne o szerokości 4 cm i wysokości 20 cm – barwy czerwonej po prawej stronie jezdni i barwy białej po lewej strony jezdni. Elementy odblaskowe umieszcza się na czerwonym tle.

Na tego rodzaju urządzeniach bezpieczeństwa ruchu drogowego można umieszczać:

  • Informację  o pikietażu drogi.
  • Informację o kierunku do najbliższego telefonu alarmowego.
  • Znak z numerem drogi.

Zastosowanie słupków prowadzących

Słupki prowadzące stosuje się na drogach krajowych i wojewódzkich oraz na odcinkach dróg powiatowych i gminnych, w obrębie łuków poziomych o promieniach mniejszych od 450 cm (a zaleca się na całych ciągach tych dróg). Nie można stosować słupków na odcinkach dróg z chodnikami przy krawędzi, a także na terenie miast.

Rozmieszczenie słupków

Słupki prowadzące umieszcza się po obu stronach jezdni, w odległości 1 metra od krawędzi jezdni, pasa awaryjnego postoju lub pobocza twardego. Dopuszcza się jednak zmniejszenie tej odległości, jeżeli jest to konieczne ze względu na warunki lokalne – jednak nie mniej niż 0,5 metra od krawędzi. Słupki powinny być umieszczane w jednej linii, równolegle do krawędzi jezdni. Sposób ustawienia powinien zapewniać niezmienność ich pionowego ustawienia. Na odcinkach dróg, na których ustawione są bariery ochronne można stosować słupki U-1b (zamiast słupków prowadzących U-1a). Należy je wówczas umieścić bezpośrednio nad barierą.

Słupki prowadzące U-1a i U-1b – rozmieszczenie

Dodatkowe informacje na słupkach

Na słupkach prowadzących umiejscowionych w hektometrach umieszcza się informacje o kilometrażu i hektometrażu drogi.

 Na drogach wyposażonych w system łączności alarmowej zaleca się umieszczenie na słupkach prowadzących symbolu słuchawki telefonicznej (U-1d lub U-1e) dla wskazania kierunku do najbliższego telefonu alarmowego.

Na drogach krajowych i wojewódzkich na słupkach prowadzących umiejscowionych w hektometrze zerowym umieszcza się znak U-1f z numerem drogi.

Udostępnij: