Oznakowanie na rondzie – o czym pamiętać, wjeżdżając na skrzyżowanie o ruchu okrężnym?

Oznakowanie na rondzie – o czym pamiętać, wjeżdżając na skrzyżowanie o ruchu okrężnym?

24 listopada 2021

Oznakowanie na rondzie a pierwszeństwo przejazdu. Kiedy pierwszeństwo mają pojazdy znajdujące się na skrzyżowaniu o ruchu okrężnym, a kiedy pojazdy wjeżdżające na takie skrzyżowanie?

Oznakowanie na rondzie – znak C-12 „ruch okrężny”

Znak nakazu C-12 stosuje się na skrzyżowaniach w celu wskazania kierującym, że ruch pojazdów odbywa się dookoła wyspy lub placu, w kierunku wskazanym na znaku. Tablica powinna być umieszczona w odległości do 25 m przed skrzyżowaniem. Znaku C-12 nie umieszcza się przed takimi skrzyżowaniami z ruchem dookoła wyspy, przez które przebiega dodatkowo odcinek jezdni przecinający wyspę centralną, lub w przypadkach kiedy jednej z dróg przyznano pierwszeństwo.

Kto ma pierwszeństwo na rondzie?

Jeśli znak C-12 występuje łącznie ze znakiem ostrzegawczym A-7 (ustąp pierwszeństwa), pierwszeństwo mają kierowcy znajdujący się na rondzie przed kierującymi wjeżdżającymi na to skrzyżowanie. W  taki sposób oznakowanych jest większość rond w Polsce, ale trzeba zachować czujność. Jak poruszać się po rondzie, gdy na wlocie nie występuje znak A-7? Wówczas obowiązuje zasada prawej ręki, co w praktyce oznacza, że pierwszeństwo mają kierowcy wjeżdżający na skrzyżowanie o ruchu okrężnym.

Oznakowanie na rondzie na ruch tramwajów

Rondo oznakowane tablicami C-12 i A-7

Wjeżdżając na takie rondo, tramwaj – jak pozostałe pojazdy – musi ustąpić pierwszeństwo pojazdom poruszającym się już po skrzyżowaniu. Jeżeli jednak tramwaj opuszcza takie skrzyżowanie, zawsze ma pierwszeństwo (również wówczas, gdy opuszczając rondo, skręca, a inny pojazd jedzie na wprost).

Rondo oznakowane tablicami C-12

Takie oznakowanie na rondzie oznacza, że tramwaj ma pierwszeństwo zarówno wjeżdżając na skrzyżowanie, jak i z niego zjeżdżając.

Kiedy przed rondem może pojawić się znak A-8?

Przed rondem może również pojawić się znak ostrzegawczy A-8 „skrzyżowanie o ruchu okrężnym”. Stosowany jest przed skrzyżowaniami, na których ruch odbywa się wokół wyspy, a które oznakowane są również znakami C-12. Znak drogowy A-8 ustawia się głównie poza obszarami zabudowanymi. Na obszarach  zabudowanych występuje głównie wtedy, gdy skrzyżowanie z ruchem okrężnym występuje na drodze oznakowanej wcześniej jako droga z pierwszeństwem i nie jest  widoczne z dostatecznej odległości.

Udostępnij: