Oznakowanie obuwia roboczego

Oznakowanie obuwia roboczego

24 kwietnia 2018

Obuwie robocze chroni stopy przed działaniem niekorzystnych czynników, które stanowić mogą np. zimno i wilgoć, zagrożenia chemiczne czy zagrożenia mechaniczne, przy czym najczęściej buty chronią przed kilkoma zagrożeniami naraz. O tym, jakie właściwości posiada obuwie, mówi jego oznakowanie (producent ma obowiązek umieścić takie informacje). Jak czytać oznakowanie obuwia roboczego?

Oznakowanie obuwia roboczego – jakie informacje musi umieścić producent?

Oznakowanie obuwia roboczego powinno zawierać:

 • rozmiar,
 • znak firmowy,
 • oznaczenie producenta,
 • datę produkcji (rok i kwartał),
 • znak CE (oznakowanie potwierdzające, ze wyrób spełnia wymagania dyrektyw UE),
 • kategorię bezpieczeństwa,
 • oznakowanie dodatkowymi symbolami, w zależności od występowania dodatkowej własności ochronnej.

Kategorie obuwia ochronnego wg normy PN-EN ISO 20345

Kategorie obuwia ochronnego wg normy PN-EN ISO 20345

Kategorie obuwia zawodowego wg normy PN-EN ISO 20347

Kategorie obuwia zawodowego wg normy PN-EN ISO 20347

Oznakowanie obuwia roboczego – symbole do oznakowania dodatkowych właściwości:

 • – odporność na przekłucie.
 • – obuwie antyelektrostatyczne.
 • C– obuwie prądoprzewodzące.
 • I– obuwie elektroizolacyjne.
 • HI– izolacja spodu od ciepła.
 • CI– izolacja spodu od zimna.
 • E– obuwie absorbujące energię w części piętowej.
 • WR– odporność na wodę.
 • WRU– przepuszczalność wody i absorpcja wody. Wierzch obuwia hydrofobowy.
 • HRO– odporność spodów na kontakt z gorącym podłożem.
 • WG– obuwie  spełnia wymagania obuwia przeznaczonego dla spawaczy.
 • AL– odporność obuwia dla odlewników na duże ilości płynnego aluminium.
 • Fe– odporność obuwia dla odlewników na duże ilości płynnego żelaza.
 • CR– odporność na przecięcie.
 • M– ochrona śródstopia.
 • AN– ochrona kostki.
 • FO/ORO– odporność podeszew na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne (węglowodory).
 • SRA– odporność na poślizg na podłożu ceramicznym pokrytym roztworem laurylosiarczanu sodu (SLS).
 • SRB– odporność na poślizg na podłożu ze stali pokrytym glicerolem.
 • SRC– odporność na poślizg na obydwu w/w podłożach SRA + SRB.
 • F– wysokie obuwie dla strażaków.
 • FP – wysokie obuwie dla strażaków z podeszwą odporną na przebicie.
 • FA – wysokie obuwie dla strażaków posiadające właściwości antyelektrostatyczne.
 • FAP– FA+FP.
Udostępnij: