Pachołki drogowe

Pachołki drogowe

18 grudnia 2018

Pachołki drogowe to urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, które wykorzystywane są do wyznaczania robót w pasie drogowym(np. do oznaczania świeżo malowanych znaków poziomych lub miejsc niebezpiecznych). Jakie są rodzaje pachołków i gdzie znajdują one zastosowanie?

Pachołki drogowe – rodzaje

Pachołki drogowe, wykonuje się z elastycznych materiałów, np. z gumy lub tworzyw sztucznych. Na rynku dostępne są pachołki w biało-czerwone lub w biało-pomarańczowe pasy. Co ważne – jeżeli są ustawione na drodze i mają na niej pozostawać od zmierzchu do świtu, to białe pasy muszą być wykonane z materiałów odblaskowych.Z kolei pierwszy oraz ostatni pachołek ustawiony w szeregu powinien być wyposażony w światło ostrzegawcze, dlatego górna część pachołka powinna być skonstruowana w sposób, który pozwoli na zamocowanie światła ostrzegawczego.

Wyróżniamy cztery rodzaje pachołków drogowych U-23:

 • U-23a – wysokość 100 cm, wymiary podstawy 50 x 50 cm, szerokość pasa 20 cm.
 • U-23b – wysokość 75 cm, wymiary podstawy 40 x 40 cm, szerokość pasa 15 cm.
 • U-23c – wysokość 50 cm, wymiary podstawy 30 x 30 cm, szerokość pasa 10 cm.
 • U-23d – wysokość 30 cm, wymiary podstawy 20 x 20 cm, szerokość pasa 7,5 cm.

Na drogach, po których pojazdy mogą poruszać się z większą prędkością (m.in. autostrady, drogi ekspresowe), stosowane są pachołki drogowe wyższe niż 75 cm i o masie, która zagwarantuje stabilność takiego urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Zastosowanie pachołków drogowych

Pachołki drogowe używa się do:

 •  Wyznaczania stopniowego zwężania jezdni.
 • Wyznaczania toru jazdy pojazdów.
 • Prowadzenia robót krótkotrwałych lub szybko postępujących.
 • Doraźnego oznaczania miejsc niebezpiecznych.
 • Oznaczania progu przy wykonywaniu nakładek bitumicznych.
 • Wygrodzeń wzdłuż jezdni powierzchni wyłączonych z ruchu.
 • Zabezpieczania świeżo malowanych linii oznakowania poziomego wzdłuż jezdni.
 • Zabezpieczania świeżo przeprowadzonych remontów części nawierzchni jezdni (o powierzchni mniejszej niż 1 mi szerokości do 1,5 metra).

Pachołki drogowe stanowią również dodatkowe wyposażenie stacji benzynowych i LPG.

Udostępnij: