Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka

Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka

1 grudnia 2020

Drogowy znak zakazu B-31 – pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka.

Pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka

Znak zakazu B-31 zabrania kierującym wjazdu lub wejścia na zwężony odcinek jezdni, jeżeli zmusiłoby to kierujących, znajdujących się na tym odcinku lub zbliżających się do niego z przeciwnej strony, do zatrzymania się.

Gdzie stosuje się znak B-31 i gdzie powinien być umiesczony?

B-31 to znak zakazu, który stosuje się przed takimi zwężonymi odcinkami jedni (nieprzekraczającymi 150 m), na których nie mogą wyminąć się pojazdy o szerokości 2,5 m, i które są w całości (włącznie z wjazdem na nie) widoczne dla kierujących zbliżających się do miejsca umieszczenia tego znaku.

Znak należy umieszczać możliwie blisko zwężenia – nie dalej niż 20 m od niego. Jeżeli takie umieszczenie nie jest możliwe, to na tabliczce T-21 pod znakiem należy podać rzeczywistą odległość znaku od początku zwężenia.

Znak B-31 i D-5

Jednocześnie ze znakiem B-31 (pierwszeństwo dla nadjeżdżających z przeciwka), z przeciwnej strony zwężenia, należy zastosować znak informacyjny D-5 (pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi).

Jeżeli natężenie ruchu w przeciwnych kierunkach ulega dużym wahaniom w ciągu doby, pierwszeństwo przejazdu przez zwężony odcinek drogi może być zmieniane w ustalonych okresach doby przez zmianę znaków B-31 i D-5.

Znak B-31 a znaki A-12b i A-12c

Jeśli zwężenie jezdni występujące jednostronnie zostało oznakowane znakami ostrzegawczymi A-12b (zwężenie jezdni prawostronne) i A-12c (zwężenie jezdni lewostronne), a pierwszeństwo mają kierujący, którzy wjeżdżają na zwężony odcinek po stronie, na której nie występuje zwężenie, to wówczas znaku B-31 nie stosuje się.

Pierwszeństwo na zwężonym odcinku jezdni

Przy określaniu pierwszeństwa przejazdu na zwężonych odcinkach jezdni należy dokonać analizy warunków drogowo-ruchowych, a w szczególności:

— kierunków pochyleń podłużnych jezdni przed i na zwężeniu;

— natężenia ruchu pojazdów dla każdego kierunku;

— struktury rodzajowej pojazdów;

— udziału komunikacji zbiorowej dla każdego kierunku.

Kierunek z pierwszeństwem należy ustalić w taki sposób, aby ruch pojazdów był ekonomiczny (minimalizacja globalnych strat czasu) i płynny, z zachowaniem bezpieczeństwa ruchu.

Udostępnij: