Znaki informacyjne – znaki drogowe, cz. IV

Znaki informacyjne – znaki drogowe, cz. IV

16 października 2017

Znaki informacyjne zawierają informacje dotyczące drogi i sposobu prowadzenia pojazdów, niektóre z nich zawierają zalecenia, do których kierujący pojazdem powinien się dostosować. Mogą również wskazywać na obecność różnego typu obiektów (np. stacja paliw, szpital, posterunek policji) czy punktów turystycznych lub usługowych.

Jak wyglądają znaki informacyjne i jak są umieszczane?

Wygląd znaków w Polsce reguluje rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych. Znaki informacyjne (znaki typu D) mają kształt kwadratu lub prostokąta z niebieskim tłem, na którym zazwyczaj widnieją białe piktogramy. Szczególnym wyglądem wyróżniają się znaki D-1 (Droga z pierwszeństwem) oraz D-2 (Koniec drogi z pierwszeństwem).

Znaki informacyjne mogą być umieszczone zarówno po prawej, jak i po lewej stronie jezdni, na przedłużeniu osi jezdni, mogą być również zawieszone nad jezdnią. Ustawione są w pobliżu miejsc, o których informuję.

Znaki informacyjne – przegląd

Droga z pierwszeństwem przejazdu

D-1 Droga z pierwszeństwem – informuje o wjeździe lub kontynuację drogi z pierwszeństwem; na drodze oznaczonej znakiem D-1 kierujący pojazdem ma pierwszeństwo przejazdu na skrzyżowaniach z innymi drogami – aż do miejsca, w którym umieszczono znak D-2 (Koniec drogi z pierwszeństwem przejazdu).

D-2 Koniec drogi z pierwszeństwem przejazdu – odwołuje znak D-1 (Droga z pierwszeństwem).

Znaki informacyjne – ograniczenia związane z ruchem na drodze

D-3 Droga jednokierunkowa – informuje o początku lub kontynuacji drogi lub jezdni, po której odbywa się ruch w jednym kierunku.

D-4a Droga bez przejazdu – informuje o wjeździe na drogę, na której  przeciwległy koniec jezdni nie ma połączenia z inną drogą.

D-4b Droga bez przejazdu występująca za skrzyżowaniem z prawej strony – informuje, że droga za skrzyżowaniem – po stronie wskazanej na znaku – jest drogą bez przejazdu.

D-5 Pierwszeństwo na zwężonym odcinku drogi – informuje, że kierujący pojazdem, który zbliża się do tego odcinka, ma pierwszeństwo przed pojazdami, które zbliżają się z kierunku przeciwnego.

Znaki informujące o przejściach dla pieszych i dla rowerzystów

D-6 Miejsce przejścia dla pieszych – informuje o miejscu przeznaczonym do przechodzenia pieszych w poprzek drogi. Na obszarze zabudowanym wraz ze znakiem D-6 może występować tabliczka T-27 („Agatka”) – takie oznakowanie wskazuje, że z tego przejścia korzystają głównie dzieci. Tabliczka umieszczana jest przy przejściach, które znajdują się przy obiektach, do których uczęszczają dzieci, np. przy szkołach.

D-6a Przejazd dla rowerzystów – informuje o miejscu przeznaczonym do przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.

D-6b Przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów – informuje o miejscu przeznaczonym do przechodzenia pieszych i przejeżdżania rowerzystów w poprzek drogi.

Drogi ekspresowe i autostrady

D-7 Droga ekspresowa – informuje o początku lub kontynuacji drogi ekspresowej.

D-8 Koniec drogi ekspresowej – informuje o miejscu, w którym kończy się droga ekspresowa.

D-9 Autostrada – informuje o początku lub kontynuacji autostrady. Co ważne, na autostradzie mogą poruszać się jedynie pojazdy samochodowe, które na poziomej drodze mogą rozwinąć prędkość minimum 40 km/h (również w razie ciągnięcia przyczep).

D-10 Koniec autostrady – informuje o miejscu, w którym kończy się autostrada.

Znaki informacyjne – pasy ruchu, buspasy, pasy ruchu powolnego

D-11 Początek pasa ruchu dla autobusów – informuje o początku pasa ruchu, który przeznaczony jest tylko dla autobusów i trolejbusów komunikacji pblicznej.

D-12 Pas ruchu dla autobusów – informuje o początku kontynuacji ruchu, który przeznaczony jest tylko dla autobusów i trolejbusów komunikacji publicznej. Zarówno na znaku D-11, jak i D-12 może być umieszczony napis „TAXI”. Oznacza to wówczas, że na tym pasie dopuszczony jest również ruch taksówek.

D-13 Początek pasa ruchu powolnego – informuje o początku pasa ruchu, z którego zobowiązani są korzystać kierowcy prowadzący pojazd, które nie osiągają na wzniesieniu minimalnej prędkości – określonej na znaku (wyrażonej w kilometrach na godzinę).

D-13a Początek pasa ruchu – oznacza koniec skrajnego pasa ruchu, który znajduje się po stronie wskazanej na znaku.

D-14 Koniec pasa ruchu – informuje o końcu skrajnego pasa ruchu, który znajduje się po stronie wskazanej przez znak. Jeśli znak D-14 umieszczony jest przy pasie ruchu powolnego, oznacza to koniec tego pasa ruchu.

Przystanki pojazdów kursujących na regularnych liniach

D-15 Przystanek autobusowy – informuje o miejscu na jezdni przeznaczonym do zatrzymywania się autobusów komunikacji publicznej.

D-16 Przystanek trolejbusowy – informuje o miejscu na jezdni przeznaczonym do zatrzymywania się trolejbusów komunikacji publicznej.

D-17 Przystanek tramwajowy – informuje o miejscu na jezdni przeznaczonym do zatrzymywania się tramwajów komunikacji publicznej.

Znaki D-15, D-16, D-17 dotyczą także innych pojazdów, które wykonują odpłatny przewóz osób na regularnych liniach, a także pojazdów przeznaczonych do przewozu dzieci ze szkół i przedszkoli.

Parkingi

D-18 Parking – informuje o miejscu przeznaczonym na postój pojazdów lub zespołów pojazdów (wyłączając przyczepy kempingowe). Pod znakiem mogą być umieszczone tabliczki (T-30), które wskazują, w jaki sposób, względem krawędzi jezdni, powinien być zaparkowany pojazd.

D-18a Parking – miejsce zastrzeżone – informuje o miejscu przeznaczonym na postój dla określonych użytkowników.

D-18b Parking zadaszony – informuje o miejscu przeznaczonym na postój – w budynku lub pod wiatą.

Postój taksówek

D-19 Postój taksówek – informuje o miejscu przeznaczonym dla postoju taksówek osobowych, z wyłączeniem taksówek zajętych.

D-19a Postój taksówek bagażowych – informuje o miejscu przeznaczonym dla postoju taksówek bagażowych, z wyłączeniem taksówek zajętych.

D-20 Koniec postoju taksówek – informuje o miejscu, w którym kończy się odcinek drogi, przeznaczony na postój taksówek osobowych.

D-20a Koniec postoju taksówek bagażowych – informuje o miejscu, w którym kończy się odcinek drogi, przeznaczony na postój taksówek bagażowych.

Znaki informacyjne – obiekty znajdujące się przy drodze

D-21 Szpital – informuje, że w pobliżu znajduje się szpital. Kierujący pojazdem powinien zachować szczególną ostrożność, w związku z ruchem, jaki może odbywać się w pobliżu szpitala, oraz nie powodować hałasu.

D-21a Policja – informuje, że w pobliżu znajduje się posterunek policji.

D-23 Punkt opatrunkowy – informuje, że w pobliżu znajduje się punkt opatrunkowy lub przydrożna apteczka (najczęściej w pomieszczeniach służby drogowej lub innych, przydrożnych budynkach).

D-23 Stacja benzynowa – informuje, że w pobliżu znajduje się stacja zaopatrywania w paliwo.

D-23a Stacja paliwowa tylko z gazem do napędu pojazdów – informuje o tym, że stacja prowadzi sprzedaż tylko gazu do napędu pojazdów.

Znaki typu D mogą informować również o obiektach przydrożnych, punktach turystycznych czy usługowych. Niekiedy znaki informacyjne uzupełnione są dodatkowymi danymi – o miejscu usytuowania obiektu lub odległości takiego punktu od znaku.

D-24 Telefon

D-25 Poczta

D-26 Stacja obsługi technicznej

D-26a Wulkanizacja

D-26b Myjnia

D-26c Toaleta publiczna

D-26d Natrysk

D-27 Bufet lub kawiarnia

D-28 Restauracja

D-29 Hotel lub motel

D-30 Obozowisko (kemping)

D-31 Obozowisko (kemping) wyposażone w podłączenie elektryczne dla przyczep

D-32 Pole biwakowe

D-33 Schronisko młodzieżowe

D-34 Punkt informacji turystycznej

D-34a Informacja radiowa o ruchu drogowym

Znaki informujące o niekolizyjnych przejściach dla pieszych

Znaki D-35, D-35a, D-36 i D-36a informują o niekolizyjnych przejściach dla pieszych.

D-35 Przejście podziemne dla pieszych

D-35a Schody ruchome w dół

D-36 Przejście nadziemne dla pieszych

D-36a Schody ruchome w górę

Znaki informacyjne – tunele

D-37 Tunel – informuje o wjeździe do tunelu. Na odcinku między znakami D-37 i D-38 (Koniec tunelu) obowiązuje obowiązek jazdy z włączonymi światłami mijania.

D-38 Koniec tunelu – informuje o miejscu, w którym kończy się tunel.

Tablica wskazująca dopuszczalne prędkości

D-39 Dopuszczalna prędkość – informuje o podstawowych prędkościach, jakie są dopuszczalne na drogach na terenie Polski.

Znaki informacyjne – oznaczenie specjalnych stref, obszarów, dróg wewnętrznych

D-40 Strefa zamieszkania – informuje o wjeździe do strefy zamieszkania. Między znakiem D-40 a D-41 (Koniec strefy zamieszkania) obowiązują przepisy ruchu dotyczące strefy zamieszkania, m.in. ograniczenie prędkości do 20 km/h.

D-41 Koniec strefy zamieszkania – informuje o końcu strefy zamieszkania.

D-42 Obszar zabudowany – informuje o wjeździe na obszar zabudowany.

D-D-43 Koniec obszaru zabudowanego – informuje o końcu obszaru zabudowanego.

D-44 Strefa parkowania – informuje o wjeździe do strony, w której za postój pojazdu (wyłączając pojazdy, dla których ustalona została zerowa stawka za postów i pojazdy komunikacji publicznej, w wyznaczonych do tego miejscach) należy uiścić opłatę.

D-45 Koniec strefy parkowania informuje o końcu strefy, w której za postój pojazdu należy uiścić opłatę.

D-46 Droga wewnętrzna – informuje o wyjeździe z drogi publicznej.

D-47 Koniec drogi wewnętrznej – informuje o wjeździe na drogę publiczną.

D-52 Strefa ruchu – informuje o wjeździe na drogę wewnętrzną, położoną w strefie ruchu.

D-53 Koniec strefy ruchu – informuje o wyjeździe z drogi wewnętrznej, położonej w strefie ruchi.

Znaki informacyjne – pozostałe

D-48 Zmiana pierwszeństwa – informuje o zmianie obowiązujących dotychczas zasad pierwszeństwa. Znak D-48 umieszcza się na drodze, zmiana dotyczy wprowadzenia równorzędności dróg. Na tablicy znaku D-48 może być umieszczony znak A-7. Oznacza to wówczas, że droga, która była drogą z pierwszeństwem, staje się drogą podporządkowaną.

D-49 Pobór opłat – informuje o miejscu, w którym pobierane są opłaty drogowe za przejazd.

D-50 Zatoka – informuje o zatoce występującej w tunelu.

D-51 Automatyczna kontrola prędkości – informuje o miejscu lub odcinku drogi, na którym występuje automatyczna kontrola prędkości.

Udostępnij:

2 thoughts on “Znaki informacyjne – znaki drogowe, cz. IV”

Comments are closed.