Prace na rusztowaniach powyżej 2 metrów

Prace na rusztowaniach powyżej 2 metrów

8 sierpnia 2019

Prace na wysokościach, w tym prace na rusztowaniach, należą do prac niebezpiecznych i wymagają podjęcia specjalnych środków ostrożności. Na co należy zwrócić szczególną uwagę i co trzeba zapewnić pracownikom?

Prace na rusztowaniach – wymogi bezpieczeństwa

Prace na rusztowaniach, wykonywane powyżej 2 m od otaczającego poziomu podłogi lub terenu zewnętrznego oraz na podestach ruchomych wiszących, należy w szczególności zapewnić:

  • bezpieczeństwo przy komunikacji pionowej i dojścia do stanowiska pracy;
  • stabilność rusztowań i odpowiednią ich wytrzymałość na przewidywane obciążenia;

Przed rozpoczęciem użytkowania rusztowania należy dokonać odbioru technicznego w trybie określonym w odrębnych przepisach. Rusztowania oraz podesty ruchome wiszące powinny spełniać wymagania określone w odrębnych przepisach oraz Polskich Normach.

Stan techniczny konstrukcji i ŚOI

Prace na rusztowaniach to przepisy dotyczące również prac na innych konstrukcjach. Przy pracach na słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy rozbiórce rusztowań i przy pracach na drabinach oraz klamrach, jeżeli praca wykonywana jest powyżej 2m nad poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi, należy spełnić szereg wymagań.

Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywaną zmianą położenia. Sprawdzony powinien być również stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa.

Pracownicy powinny stosować odpowiedni, do rodzaju wykonywanych prac, sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości (np. szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym, do prac w podparciu na słupach masztach itp.). Należy również zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości.

Prace na rusztowaniach na wysokości do 2 m

Jeżeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia się poza balustradę lub obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała, która grozi upadkiem z wysokości, to wymagania obejmują również pracę wykonywane na galeriach, pomostach oraz innych podwyższeniach, nieprzekraczających wysokości 2m.

Udostępnij: