Prace na wysokości – przepisy BHP

Prace na wysokości – przepisy BHP

24 lipca 2019

Osoby wykonujące prace na wysokości są szczególnie narażone na różne urazy, które mogą być niebezpieczne dla ich życia i zdrowia. Co o pracach na wysokości mówią przepisy BHP?

W rozumieniu przepisów prace na wysokości to prace wykonywane na powierzchniach znajdujących się na wysokości co najmniej 1 metra nad poziomem podłogi lub ziemi. Do prac na wysokości nie zalicza się natomiast prac na powierzchni (niezależnie od tego, na jakiej wysokości się znajduje), jeżeli powierzchnia ta:

  • jest osłonięta ze wszystkich stron, do wysokości co najmniej 1,5 m, pełnymi ścianami lub ścianami z oknami oszklonymi,
  • wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia, które chronią pracowników przed upadkiem z wysokości.

Prace na wysokości – balustrady

Na powierzchniach wzniesionych na wysokość powyżej 1 m nad poziomem podłogi lub ziemi, na których mogą przebywać pracownicy, lub służących jako przejścia, powinny być zainstalowane balustrady. Muszą one składać się z poręczy ochronnych, umieszczonych co najmniej 1,1 m i krawężników o wysokości co najmniej ej 0,15 m. Pomiędzy poręczą a krawężnikiem powinno umieszczać się (w połowie wysokości) poprzeczka. Ewentualnie przestrzeń ta może być zabezpieczona w inny sposób, który uniemożliwia wypadnięcie osób.

Jeśli ze względu na rodzaj wykonywanych prac zastosowanie balustrad jest niemożliwe, należy wówczas stosować inne, skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości – odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy. prace na wysokości powinny być organizowane i wykonywane w sposób niezmuszający pracownika do wychylania się poza poręcz balustrady lub obrys urządzenia, na którym stoi.

Prace na wysokości do 2 metrów

Jeżeli prace na wysokości wykonuje się na drabinach, klamrach, rusztowaniach czy innych podwyższeniach, które nie są przeznaczone na pobyt ludzi, na wysokości do 2 m nad poziomem morza, należy zapewnić pracownikowi, aby:

  • drabiny, klamry, rusztowania, pomosty i inne urządzenia były stabilne i zabezpieczone przed nieprzewidywaną zmianą położenia; muszą również posiadać odpowiednią wytrzymałość na przewidywane obciążenie;

(przy założeniu, że prace nie wymagają od pracownika wychylania się poza obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej, wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości).

Pomosty robocze

Pomosty robocze muszą spełniać następujące wymagania:

  • powierzchnia pomostu musi być wystarczająca – dla pracowników, narzędzi i niezbędnych materiałów;
  • podłoga powinna być pozioma i równa, trwale umocowana do elementów konstrukcyjnych pomostu;
  • w widocznym miejscu pomostu powinny być umieszczone czytelne informacje o wielkości dopuszczalnego obciążenia.
Udostępnij: