Prędkość minimalna

Prędkość minimalna

14 grudnia 2020

Prędkość minimalna i koniec prędkości minimalnej – drogowe znaki nakazu C-14 i C-15.

Prędkość minimalna

Znak nakazu C-14 stosuje się w celu niedopuszczenia jazdy z prędkością mniejszą niż wskazana na znaku liczba kilometrów na godzinę. Oznacza, że kierujący, przy zachowaniu ograniczeń prędkości wynikających z przepisów szczegółowych, jest obowiązany jechać z prędkością nie mniejszą niż prędkość określona na znaku. Wyjątkiem jest, gdy warunki ruchu lub jego bezpieczeństwo wymagają zmniejszenia prędkości.

Zgodnie z Prawem o ruchu drogowym kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędkością nieutrudniająca jazdy innym kierowcom. Zbyt wolna jazda może utrudniać jazdę innym, co może skutkować mandatem.

Gdzie umieszcza się znak „prędkość minimalna”

Umieszczany jest na drogach, na których zaobserwowano, że kierujący zmniejszają prędkość jazdy. Może tak być np. z powodu dużej atrakcyjności widokowej otoczenia lub z innych przyczyn, które nie wynikają ani ze stanu technicznego drogi, ani z geometrii drogi. Dotyczy to zwłaszcza dróg dwukierunkowych o dwóch pasach ruchu.

Jeżeli na odcinku drogi, na którym ma obowiązywać znak C-14, występują skrzyżowania, należy przeprowadzić analizę, czy minimalna prędkość powinna obowiązywać do skrzyżowania, czy też powinna być odwołana przed skrzyżowaniem.

Nie dopuszcza się obowiązywania minimalnej prędkości na wlocie drogi podporządkowanej. Znaku nie można postawić również na odcinku, na którym występuje przejście dla pieszych. Dla odwołania minimalnej prędkości stosuje się znak C-15.

Koniec minimalnej prędkości

Znak „koniec minimalnej prędkości” stosuje się dla zaznaczenia miejsca, w którym nakaz jazdy z minimalną prędkością przestaje obowiązywać. Umieszczenie znaku C-15 jest jednym ze sposobów odwołania minimalnej prędkości.

Prędkość bezpieczna

Warto pamiętać, że zgodnie z prawem kierowca powinien jechać z prędkością zapewniającą panowanie nad pojazdem. Musi przy tym uwzględnić warunki, w jakich odbywa się ruch (w szczególności rzeźbę terenu, stan i widoczność drogi, stan i ładunek pojazdu, warunki atmosferyczne, natężenie ruchu).

Kierujący pojazdem ma obowiązek:

  • jechać z prędkością nieutrudniającą jazdy innym kierującym;
  • hamować w sposób niepowodujący zagrożenia bezpieczeństwa ruchu lub jego utrudnienia;
  • utrzymywać odstęp niezbędny do uniknięcia zderzenia w razie hamowania lub zatrzymania się poprzedzającego pojazdu.
Udostępnij: