Przejazd kolejowy z zaporami – znak ostrzegawczy A-9

Przejazd kolejowy z zaporami – znak ostrzegawczy A-9

6 maja 2021

Jak powinien być prawidłowo oznakowany przejazd kolejowy z zaporami?

Przejazd kolejowy z zaporami

Znak ostrzegawczy A-9 stosuje się przed przejazdem kolejowym z zaporami zamykającymi całą szerokość jezdni (kategoria A) lub półzaporami zamykającymi wjazd na przejazd (kategoria B). Przed przejazdami, oprócz znaków A-9, stosuje się również słupki wskaźnikowe G-1:

!–more–>

  • z trzema kreskami – znak G-1a (umieszczany pod tarczą znaku ostrzegawczego);
  • z dwiema kreskami – znak G-1b (umieszczany na 2/3 odległości znaku ostrzegawczego od przejazdu);
  • z jedną kreską – znak G-1c (umieszczany na 1/3 odległości znaku ostrzegawczego od przejazdu).

Znaki G-1b i G-1c umieszcza się na tej samej wysokości co znak G-1a.

Przejazd kolejowy z zaporami – słupki wskaźnikowe G-1d, G-1e, G-1f

Jeśli na drodze o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h widoczność przejazdu z drogi jest mniejsza niż 100 m, a także na jezdniach jednokierunkowych, znak A-9 wraz ze słupkami wskaźnikowymi umieszcza się także po lewej stronie jezdni. Po tej stronie stosuje się słupki wskaźnikowe G-1d, G-1e i G-1f.

Odległości słupków wskaźnikowych G-1 od przejazdu kolejowego

Jeżeli odległość znaku ostrzegawczego od przejazdu kolejowego jest mniejsza niż podana w tabeli:

  • w kolumnie I, a mieści się w przedziale podanym w kolumnie II, to pod znakiem ostrzegawczym umieszcza się słupek wskaźnikowy G-1b, a w połowie odległości od przejazdu – słupek G-1c;
  • w kolumnie II, to pod znakiem ostrzegawczym umieszcza się słupek wskaźnikowy G-1c; wówczas znak A-9 i słupek wskaźnikowy G-1f należy umieścić również po lewej stronie drogi.

Przejazd kolejowy – inne znaki

Jeśli droga biegnie równolegle do linii kolejowej, w odległości mniejszej niż podano w kolumnie II tabeli, to przed skrzyżowaniem z drogami przecinającymi linię kolejową należy umieścić tablicę przeddrogowskazową, na której na symbolu drogi przecinającej linię kolejową umieszcza się odowiedni znak ostrzegawczy o przejeździe kolejowym (A-9 lub A-10). Jeżeli natomiast nie ma uzasadnienia dla umieszczania tablicy przeddrogowskazowej, należy zastosować odpowiednią odmianę znaku F-6a ze znakiem A-9 lub A-10.

Przed przejazdami kolejowymi na zelektryfikowanej linii kolejowej umieszcza siędodatkowo, na osobnym wsporniku, znak G-2 „siec pod napięciem”.

Na drogach gruntowych znak A-9 „przejazd kolejowy z zaporami” umieszcza się łącznie ze słupkiem wskaźnikowym z jedną kreską (G-1c), w odległości 50 – 100 m od przejazdu.

Udostępnij: