Ustawienie znaków drogowych ostrzegawczych, a odległości od miejsc niebezpiecznych

Ustawienie znaków drogowych ostrzegawczych, a odległości od miejsc niebezpiecznych

9 listopada 2020

Jaka powinna być odległość znaków ostrzegawczych od miejsc niebezpiecznych w terenie zabudowanym i na innych drogach?

Odległość znaków od miejsc niebezpiecznych, np. od niebezpiecznego skrzyżowania, powinna być dostosowana do dopuszczalnej prędkości na drodze. Powinna wynosić:

  • 150 – 300 m na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h,
  • do 100 m na pozostałych drogach (wyjątek stanowi znak A-7, który umieszczany jest według odrębnych zasad).

Miejsce niebezpieczne a odległość od znaku

Znak ostrzegawczy powinien być umieszczany w takim miejscu, by był widoczny dla kierowców z jak największej odległości. Im większa dopuszczalna prędkość na danym odcinku drogi, tym dalej od miejsca niebezpiecznego powinien być umieszczony znak.

Ustawienie znaków ostrzegawczych a dopuszczalna prędkość

Zaleca się, aby odległość znaku od miejsca niebezpiecznego, dla podanych niżej dopuszczalnych prędkości na drodze, wynosiła:

  • dla prędkości ≥ 100 km/h – 300 m,
  • dla prędkości = 90 km/h – od 250 do 300 m,
  • dla prędkości = 80 km/h – od 200 do 250 m,
  • dla prędkości = 70 km/h – od 150 m do 200 m,
  • dla prędkości ≤ 60 km/h – od 50 do 100 m.

Odległość znaków ostrzegawczych od miejsc niebezpiecznych – tabliczki umieszczane pod znakami ostrzegawczymi

Dopuszczalne jest stosowanie dodatkowych znaków ostrzegawczych z tabliczką T-1, w odległościach większych niż podane wyżej, w przypadkach uzasadnionych warunkami bezpieczeństwa ruchu (np. dla oznakowania czasowych zmian organizacji ruchu na drogach dwujezdniowych). W odległości mniejszej od 50 m można umieszczać znak ostrzegawczy tylko wyjątkowo, np. na ulicach staromiejskich lub w innych miejscach o bardzo ograniczonej przestrzeni.

Tabliczka T-1

Tabliczka T-1 podaje rzeczywistą odległość znaku ostrzegawczego od miejsca niebezpiecznego. Stosuje się ja, gdy ze względów lokalnych nie można umieścić znaku w odpowiedniej odległości od miejsca niebezpiecznego. Rzeczywistą odległość podaje się w metrach, z dokładności do 10 m.

Tabliczka T-2

Tabliczka T-2 podaje długość odcinka drogi, na którym występuje niebezpieczeństwo. Stosuje się ją wraz ze znakami ostrzegawczymi w celu poinformowania, że niebezpieczeństwo, o którym ostrzegają te znaki, powtarza się lub występuje na odcinku drogi o długości przekraczającej 0,5 km. Długość odcinka podaje się w km, z jedną cyfrą po przecinku, z dokładności do 0,5 km.

Tabliczka T-3

Tabliczką T-3 oznacza się koniec odcinka drogi, na którym występuje niebezpieczeństwo, jeżeli zastosowano wcześniej znak z tabliczką T-2.

 Jeśli tabliczkę T-2 zastosowano ze znakiem A-3 (niebezpieczne zakręty – pierwszy w prawo) lub A-4 (niebezpieczne zakręty – pierwszy w lewo), to nie należy stosować znaku z tabliczką T-3, jeśli miałby być on umieszczony w odległości mniejszej niż 500 m od następnego znaku ostrzegającego (uprzedzającego) o niebezpiecznych zakrętach.

Jeśli dla wyjeżdżających z drogi poprzecznej długość odcinka niebezpiecznego jest większa niż 500 m, to wówczas bezpośrednio za skrzyżowaniem należy powtórzyć znak ostrzegawczy z tabliczką T-2, z odpowiednio zmniejszonymi danymi o długości tego odcinka.

Udostępnij: