Rodzaje drogowskazów

Rodzaje drogowskazów

25 maja 2023

Drogowskazy należą do znaków grupy E (znaki kierunku i miejscowości). Ich głównym celem jest informowanie kierowców o kierunku, odległości oraz lokalizacji – miejscowości, różnych miejsc i obiektów. Jakie rodzaje drogowskazów występują na drogach?

Drogowskazy do miejscowości lub dzielnicy miast

Przy drogach montuje się różne rodzaje drogowskazów. Drogowskazy od E-2 do E-5 wskazują kierowcom kierunek dojazdu do miejscowości lub dzielnic miast. Występują one w różnych odmianach, a ich wymiary zależą od liczby i rodzajów napisów, znaków itp. oraz od obowiązującej dla danej drogi wielkości liter.

W  tej grupie rozróżnia się następujące rodzaje drogowskazów:

  • tablicowe od E-2 do E-2f,
  • E-3 w kształcie strzały (drogowskazy do miejscowości, wskazujące numer drogi),
  • E-4 w kształcie strzały (drogowskazy do miejscowości, podające do niej odległość),
  • E-5 (drogowskazy do dzielnicy miasta).

Drogowskazy E-6 wskazujące drogę do obiektu komunikacyjnego lub użyteczności publicznej

Drogowskazy E-6, E-6a, E-6b i E-6c wskazują dojazd do obiektów komunikacyjnych: lotnisk, dworców lub stacji kolejowych, dworców autobusowych oraz portów.

Znaki według analogicznego wzoru jak drogowskaz E-6 stosuje się, aby wskazać dojazd do: jednostki policji, pogotowia ratunkowego, urzędów administracji publicznej, zarządów drogi oraz jednostek prowadzących odprawę celną.

Drogowskazy do obiektów turystycznych lub wypoczynkowych

Drogowskazy od E-7 do E-12 i E-12a wskazują kierunek do obiektów turystycznych lub wypoczynkowych, takich jak przystań wodna, plaża, muzeum, zabytek kultury, zabytek przyrody, punkt obserwacyjny, szlak rowerowy itp.

Tego rodzaju drogowskazy są utrzymane w biało-brązowej kolorystyce (białe tło, brązowe napisy, symbole i obrzeża znaków). Na znakach do obiektu turystycznego można umieszczać także symbole obiektów oznaczonych znakami informacyjnymi. Przepisy dopuszczają również podawanie informacji o dużych obiektach przemysłowych.

Drogowskazy z symbolami znaków kategorii D

To rodzaje drogowskazów stosowane w celu wskazania dojazdu do znajdujących się przy drodze lub w jej pobliżu obiektów oznaczonych znakami D-18 i od D-21 do D-34. W odróżnieniu od drogowskazów turystycznych, znaki mają niebieskie obramowanie i czarne piktogramy.

Julita Krzemińska

Copywriterka z zawodu i z wyboru. Prywatnie pasjonatka hippiki, wielbicielka sztuki, nałogowa czytelniczka i zdeklarowana czechofilka. Sprawuje pieczę nad blogiem sklepu Znakowo.pl właściwie od początku jego istnienia. Aktywnie zgłębia wiedzę branżową, trzyma rękę na pulsie, śledząc zmieniające się przepisy. Kwestie związane z BHP, oznakowaniem przestrzeni i bezpieczeństwem ruchu drogowego mają przed nią coraz mniej tajemnic. Tworząc treści, dba nie tylko o ich warstwę merytoryczną, ale także o to, by były przystępne dla odbiorców i pomagały klientom w dokonywaniu świadomych wyborów.
Avatar
Artykuły mają jedynie charakter poglądowy. Nie stanowią wykładni prawa, nie mogą być traktowane jako profesjonalna porada prawna, ani nie mogą jej zastąpić.
Udostępnij: