Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Znaki drogowe Kierunku i miejscowości E - sklep internetowy Znakowo.pl

Znaki drogowe kierunku i miejscowości na Znakowo.pl
Znaki kierunku i miejscowości (pionowe znaki drogowe typu E) wyrażają ustalenia organizacji ruchu m.in. w postaci drogowskazów, wskazując uczestnikom ruchu kierunki dojazdów do miejscowości oraz innych miejsc lub obiektów (np. atrakcji turystycznych, dzielnic), przebiegu dróg i ich numerów. Dzięki nim łatwiej poruszać się po drogach – zwłaszcza kierowcom z innych miast czy miejscowości.
Znaki kierunku i miejscowości mogą być zielone, niebieskie, białe. W zależności od rodzaju przekazywanych informacji mogą mieć formę tablicy, prostokątnego znaku lub drogowskazu (np. zielonego, białego z czarną obwódką, czarnymi napisami i czarnymi piktogramami, lub analogicznie – białego z niebieskimi elementami).
Do znaków kierunku i miejscowości zaliczamy również znaki z numerami dróg (krajowych, wojewódzkich, autostrad, dróg ekspresowych, szlaków międzynarodowych).
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą znaków kierunku i miejscowości dostępnych na Znakowo.pl.

strona: « | | 1 | 2 | | » (liczba stron: 2)
strona: « | | 1 | 2 | | » (liczba stron: 2)

Kierunku miejscowości E

Znaki kierunku i miejscowości / tablice przeddrogowskazowe / drogowskazy tablicowe / drogowskazy / tablice kierunkowe / tablice szlaku drogowego / znaki z numerem drogi / znaki miejscowości / tablice węzła drogowego / tablice oznaczające dzielnice miast / znaki samochodowych szlaków turystycznych
W Polsce znaki kierunku i miejscowości są określone przez Rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 170, poz. 1393), a zakres ich stosowania – załącznik nr 1 do Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U. z 2003 r. Nr 220, poz. 2181).
Mają kształt prostokąta z zielonym i niebieskim tłem (te które dotyczą autostrad) z białymi napisami lub przedstawiają znaki drogowe w danym kierunku. W całej Europie stosowany jest jednolity system symboli zgodny z Konwencją wiedeńską o znakach i sygnałach drogowych z 1968 r. (Dz.U. z 1988 r. Nr 5, poz. 42).
• E-1 Tablica przeddrogowskazowa
• E-1a Tablica przeddrogowskazowa na autostradzie
• E-1b Tablica przeddrogowskazowa przed wjazdem na autostradę
• E-2a Drogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni
• E-2b Drogowskaz tablicowy umieszczony nad jezdnią
• E-2c Drogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni na autostradzie
• E-2d Drogowskaz tablicowy umieszczony nad jezdnią na autostradzie
• E-2e Drogowskaz tablicowy umieszczony obok jezdni przed wjazdem na autostradę
• E-2f Drogowskaz tablicowy umieszczony nad jezdnią przed wjazdem na autostradę
• E-3 Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości, wskazujący numer drogi
• E-4 Drogowskaz w kształcie strzały do miejscowości, podający do niej odległość
• E-5 Drogowskaz do dzielnicy miasta
• E-6 Drogowskaz do lotniska
• ¬E-6a Drogowskaz do dworca lub stacji kolejowej
• E-6b Drogowskaz do dworca autobusowego
• E-6c Drogowskaz do przystani promowej
• E-7 Drogowskaz do przystani wodnej lub