Rozmieszczenie gaśnic w miejscu pracy

Rozmieszczenie gaśnic w miejscu pracy

4 grudnia 2019

Prawidłowe rozmieszczenie gaśnic w miejscu pracy jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dzięki temu zwiększamy szansę na szybkie ugaszenie ognia lub skuteczną walkę z pożarem do czasu przybycia odpowiednich służb.

Rodzaje gaśnic a grupy pożarów

Rodzaj gaśnic w miejscu pracy powinien być dostosowany do gaszenia grup pożarów, które potencjalnie mogą wybuchnąć w obiekcie. Wyróżnia się następujące rodzaje gaśnic:

 • A – do gaszenia materiałów stałych, zwykle pochodzenia organicznego, których normalne spalanie zachodzi z tworzeniem żarzących się węgli;
 • B – do gaszenia cieczy i materiałów stałych topiących się;
 • C – do gaszenia gazów;
 • D – do gaszenia metali;
 • E – do gaszenia urządzeń elektrycznych;
 • F – do gaszenia tłuszczów i olejów w urządzeniach kuchennych.

Masa środka gaśniczego a metraż pomieszczenia

Na jaki maksymalny metraż jest przeznaczona gaśnica proszkowa 2KG?

Zgodnie z przepisami jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach przypada:

 1. Na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, nie chronionej stałym urządzeniem gaśniczym:
 2. zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V;
 3. produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego ponad 500 MJ/m2;
 4. zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem.
 5. Na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej niewymienionej w puncie 1. – z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV, czyli obiektów mieszkalnych (nie wymagają one wyposażenia w gaśnice).

Jeżeli przepisy szczegółowe mówią inaczej, należy stosować się do przepisów szczegółowych.

Rozmieszczenie gaśnic

Za prawidłowe rozmieszczenie gaśnic w miejscu pracy odpowiada pracodawca. Gaśnice powinny znajdować się

 • w miejscach łatwo dostępnych i widocznych, w szczególności: przy wejściach do budynków, na klatkach schodowych, na korytarzach, przy wyjściach z pomieszczeń na zewnątrz;
 • w miejscach nienarażonych na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie źródeł ciepła, takich jak np. piece czy grzejniki;
 • w obiektach wielokondygnacyjnych – w tych samych miejscach na każdej kondygnacji, jeżeli pozwalają a to istniejące warunki.

Rozmieszczanie gaśnic – dodatkowe warunki

Przy rozmieszczaniu gaśnic trzeba dodatkowo pamiętać, że:

 • odległość z każdego miejsca w obiekcie, w którym może przebywać człowiek, do najbliżej gaśnicy nie powinna być większa niż 30 m;
 • do gaśnic powinien być zapewniony dostęp o szerokości co najmniej 1 m.
Udostępnij: