Segregacja śmieci: kolory, zasady sortowania i oznaczenia na koszach

Segregacja śmieci: kolory, zasady sortowania i oznaczenia na koszach

15 października 2021

Segregacja odpadów daje szereg korzyści. Przede wszystkim pozwala odzyskać cenne surowce, które dzięki temu mogą być przetworzone i wykorzystane ponownie, a także redukuje ilość odpadów na wysypiskach. To rozwiązanie zdecydowanie dobre dla środowiska naturalnego. Na czym polega segregacja śmieci? Do jakich pojemników należy zbierać poszczególne rodzaje odpadów?

Czym są odpady komunalne? Co to jest selektywne zbieranie i recykling?

Odpady to, w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest zobowiązany.

 • Odpady komunalne – odpady powstające w gospodarstwach domowych (oprócz pojazdów wycofanych z eksploatacji), a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.
 • Recykling – odzysk, w ramach którego odpady są ponownie przetwarzane na produktu, materiały lub substancje wykorzystywane w pierwotnym celu lub innych celach. Obejmuje to ponowne przetwarzanie materiału organicznego (recykling organiczny), ale nie obejmuje odzysku energii i ponownego przetwarzania na materiały, które mogą być wykorzystane jako paliwa lub do celów wypełniania wyrobisk.
 • Selektywne zbieranie – zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami.

Segregacja śmieci w 2021

Segregacja smieci 2021

1 lipca 2021 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Na mocy nowych przepisów selektywnie zbiera się:

 • papier,
 • szkło,
 • metale,
 • tworzywa sztuczne,
 • odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
 • bioodpady.

Segregacja śmieci a kolory pojemników. Jak prawidłowo segregować odpady?

Papier

W skład frakcji wchodzą odpady z papieru, w tym odpady z tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury. Zbiera się je w pojemnikach lub workach kolory niebieskiego, oznaczonych napisem „Papier”.

Szkło

W skład frakcji wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła. Zbiera się je w pojemnikach lub workach koloru zielonego, oznaczonych napisem „Szkło”.

Jeśli odpady szklane zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, to:

 • szkło bezbarwne należy zbierać w pojemnikach lub workach koloru białego, oznaczonych napisem „Szkło bezbarwne”’;
 • szkło kolorowe należy zbierać w pojemnikach lub workach koloru zielonego, oznaczonych napisem „Szkło kolorowe”.

Metale, tworzywa sztuczne,  odpady opakowaniowe wielomateriałowe

W skład frakcji wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe. Zbiera się je w pojemnikach lub workach koloru żółtego, oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”

Bioodpady

Bioodpady zbiera się w pojemnikach lub workach koloru brązowego, oznaczonych napisem „Bio”.

Odpady zmieszane

Wszystkie odpady, z których nie można nic odzyskać w procesie recyklingu (oprócz odpadów niebezpiecznych), należy wyrzucać do pojemnika koloru czarnego, oznaczonego napisem „Zmieszane”.

Oznaczenia segregacji odpadów – jak powinny być przygotowane kubły?

Pojemniki, które służą do zbierania odpadów poszczególnych frakcji, mogą być pokryte odpowiednimi kolorami i odpowiednimi napisami tylko w części – nie mniejszej jednak niż 30% zewnętrznej powierzchni pojemników widocznej dla korzystającej z pojemników.

Instrukcja segregacji odpadów

Segregacja śmieci może być na początku nieco kłopotliwa. Oczywiście, ważna jest znajomość podstawowych zasad – trzeba wiedzieć, jak prawidłowo segregować odpady, do jakich pojemników wyrzucamy szkło, plastik, metale czy odpady bio i jakie są oznaczenia kubłów. Aby uniknąć wątpliwości, gdzie wyrzucić np. drewno czy styropian, warto wydrukować sobie podręczną instrukcję segregacji śmieci.

Segregowanie śmieci – jakie odpady do jakich kubłów?

Segregacja smieci - jakie odpady do jakich kublow

Papier

Do niebieskich pojemników wyrzucamy m.in.:

 • opakowania z papieru, tekturę (również falistą), kartony;
 • papier szkolny i biurowy;
 • torby papierowe;
 • książki i zeszyty, a także zadrukowane kartki;
 • papier pakowy;
 • gazety i czasopisma;
 • katalogi, prospekty, foldery;

Do niebieskich pojemników NIE wyrzucamy takich odpadów jak np.:

 • kartony po mleku i napojach;
 • pampersy, podkładki, podpaski i inne artykuły higieniczne;
 • ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne;
 • tapety;
 • papier powlekany folią, papier zatłuszczony lub mocno zabrudzony;
 • worki po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • papieru lakierowanego. 

Metale i plastik / tworzywa sztuczne

Do żółtych pojemników wrzucamy m.in.:

 • butelki po napojach (opróżnione, najlepiej zgniecione i zakręcone);
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i napojach);
 • folię aluminiową;
 • opakowania po produktach spożywczych;
 • opakowania po kosmetykach i środkach czystości (np. po szamponach, płynach do mycia naczyń, pastach do zębów, proszkach do prania);
 •  worki plastikowe, reklamówki, worki, foliówki;
 • puszki po napojach, kapsle, nakrętki od słoików, puszki po żywności (np. po konserwach);
 • metale kolorowe.

Do niebieskich pojemników NIE wyrzucamy takich odpadów jak np.:

 • opakowania po farbach, lakierach, olejach;
 • opakowania po lekach i zużytych artykułów medycznych;
 • zużyte baterie i akumulatory;
 • plastikowe zabawki;
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
 • części samochodowe.

Szkło

Do zielonych pojemników wrzucamy szkło opakowaniowe, czyli m.in.:

 • szklane butelki i słoikach po napojach i żywności;
 • szklane opakowania po kosmetykach;
 • szklane butelki po napojach alkoholowych.

Do zielonych pojemników NIE wrzucamy takich odpadów jak np.:

 • opakowania po lekach, olejach, rozpuszczalnikach;
 • szkło kryształowe, szkło żaroodporne, fajans, porcelana;
 • ceramika, doniczki;
 • żarówki, świetlówki, reflektory;
 • lustra;
 • szyby okienne i samochodowe;
 • znicze z zawartością wosku;
 • okulary;
 • monitory i lampy telewizyjne.

Odpady bio (biodegradowalne)

Do brązowych pojemników wrzucamy m.in.:

 • warzywa, owoce, odpady z warzyw i owoców (np. obierki, ogryzki, pestki);
 • skoszoną trawę, kwiaty, liście;
 • trociny i korę drzew;
 • gałęzie drzew i krzewów;
 • niezaimpregnowane drewno.

Do brązowego pojemnika NIE wyrzucamy takich odpadów jak np.:

 • kości zwierząt i mięso;
 • odchody zwierząt;
 • olej jadalny;
 • leki;
 • płyty wiórowe i pilśniowe;
 • drewno impregnowane;
 • popiół z węgla kamiennego;
 • ziemia i kamienie.

Odpady zmieszane

Ogólna zasada, jeśli chodzi o segregowanie śmieci, jest taka, że jeśli mamy wątpliwości, w jakim pojemniku powinien znaleźć się dany odpad, wrzucamy go do pojemnika czarnego. Trzeba jednak uważać, ponieważ nie wszystkie odpady klasyfikują się jako zmieszane.

Do czarnego pojemnika wyrzucamy m.in.:

 • zużyte pieluchy jednorazowe, ręczniki papierowe, chusteczki higieniczne, inne zużyte artykuły higieniczne;
 • kości zwierząt i surowe mięso;
 • papier powleczony folią, zatłuszczony i mocno zabrudzony;
 • paragony;
 • odchody zwierząt, żwirek, ściółkę dla gryzoni;
 • styropian – opakowania po urządzeniach AGD, jednorazowe naczynia styropianowe;
 • znicze z woskiem;
 • zbite naczynia szklane, porcelanę, naczynia kuchenne;
 • ubrania i małe zabawki;
 • zatłuszczone opakowania plastikowe;
 • ceramikę, doniczki, kryształy, fajans;
 • okulary, lustra.

Do czarnego pojemnika NIE wyrzucamy takich odpadów jak np.:

 • odpady wielkogabarytowe;
 • odpady niebezpieczne;
 • odpady poremontowe, budowlane i rozbiórkowe;
 • leki, w tym przeterminowane, zużyte artykuły medyczne;
 • zużyte baterii i akumulatory;
 • zużyty sprzęt elektroniczny, urządzenia AGD;
 • puszki i pojemniki po farbach i lakierach;
 • opony i części samochodowe;
 • świetlówki.

Zasady segregacji śmieci – inne odpady, w tym odpady niebezpieczne

Wiemy już, jak poprawnie segregować śmieci. A co z odpadami, których nie można poddać recyklingowi i które nie mogą być wyrzucone do czarnego kontenera? Najbezpieczniej zawieść je do PSZOK-u (Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych). Takie punkty znajdują się w każdej gminie (każda gmina ma obowiązek utworzenia PSZOK-u – reguluje to ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Przeterminowane leki za darmo można oddać w aptekach. 

Warto wiedzieć, że zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, sprzedawca ma obowiązek nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu kupującego – o ile jest on tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje, co sprzęt sprzedawany. 

Jeśli np. kupiliśmy lodówkę, sprzedawca ma obowiązek przyjąć od nas starą lodówkę (na zasadzie „wymiany”). Dobrze również śledzić harmonogram wywozu odpadów, ponieważ niektóre dzielnice i gminy organizują co jakiś czas zbiórkę elektrośmieci czy odpadów wielkogabarytowych.

Udostępnij: