Skrzyżowanie dróg – znak ostrzegawczy A-5

Skrzyżowanie dróg – znak ostrzegawczy A-5

29 marca 2021

Znak ostrzegawczy A-5 „skrzyżowanie dróg” ustawia się przed skrzyżowaniem dróg równorzędnych. W jakich sytuacjach jest stosowany? Jakie inne znaki ostrzegają kierowców, że zbliżają się do skrzyżowania?

Skrzyżowanie dróg – znak A-5

Znak ostrzegawczy A-5 stosuje się przed skrzyżowaniem dróg, z których żadnej nie nadano pierwszeństwa

Stosowany jest w obszarze zabudowanym:

  • jeżeli na skrzyżowaniu występuje wlot drogi, która na poprzedzającym odcinku ma pierwszeństwo nadane znakiem informacyjnym D-1 lub znakiem ostrzegawczym A-6a, A-6b, A-6c, A-6d lub A-6e;
  • w przypadkach, gdy skrzyżowanie może nie być wystarczająco postrzegane przez kierujących lub geometria skrzyżowania może sugerować inne zasady pierwszeństwa.

Zasadę nienadawania pierwszeństwa na skrzyżowaniu stosuje się w szczególności na drogach klas L  drogi lokalne) i D (drogi dojazdowe), jeżeli natężenia ruchu na wlotach są dużo mniejsze niż ich przepustowość i zapewniony jest dostateczny poziom swobody ruchu. Rozwiązanie takie stanowi naturalny element uspokojenia ruchu w obszarze zabudowanym.

Znak A-5 „skrzyżowanie dróg” umieszcza się na wszystkich wlotach na skrzyżowanie. Dopuszcza się stosowanie tego znaku przed skrzyżowaniem dwóch dróg gruntowych, jeżeli uzasadnia to natężenie i struktura ruchu, a także gdy nawierzchnia umożliwia jazdę pojazdów samochodowych z prędkością 30 – 40 km/h.

Skrzyżowanie dróg – inne znaki ostrzegawcze

Znak A-6a – skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach

Znak A-6b – skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie

Znak A-6c – skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie

Wlot drogi jednokierunkowej

Znak A-6d

Znak A-6d „wlot drogi jednokierunkowej z prawej strony” stosuje się przed skrzyżowaniem z drogą będącą podporządkowanym wlotem jednokierunkowym z prawej strony, w którym jest w szczególności łącznica lub inna droga kończąca się pasem włączania.

Znak A-6e

Znak A-6e „wlot drogi jednokierunkowej z lewej strony” stosuje się przed skrzyżowaniem z drogą będącą podporządkowanym wlotem jednokierunkowym z lewej strony, którym jest w szczególności łącznica lub inna droga kończąca się pasem włączania.

Udostępnij: