Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną – znak drogowy A-6

Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną – znak drogowy A-6

5 kwietnia 2021

W jaki sposób i według jakich zasad oznakowuje się skrzyżowanie z drogą podporządkowaną?

Znaki drogowe A-6 – zastosowanie

Znaki drogowe A-6a, A-6b i A-6c stosuje się w zasadzie poza obszarem zabudowanym – dla wskazania, że pierwszeństwo mają pojazdy poruszające się po drodze, na której umieszczono znak.

Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach

Znak ostrzegawczy A-6a stosuje się wówczas, gdy drogi podporządkowane występują po obu stronach drogi z pierwszeństwem.

Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po prawej stronie

Znak A-6b ustawia się, gdy droga podporządkowana występuje po prawej stronie drogi z pierwszeństwem.

Skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po lewej stronie

Znak A-6c ma zastosowanie wówczas, gdy droga podporządkowana występuje po lewej stronie drogi z pierwszeństwem.

Kiedy stosuje się znak A-6?

Znaki A-6a, A-6b i A-6c stosuje się na drogach, które na skrzyżowaniu przebiegają w linii prostej, włączając w to również przebieg drogi w łuku. W sytuacji, gdy droga z pierwszeństwem przejazdu zmienia kierunek na skrzyżowaniu, to zamiast znaków A-6 stosuje się znak D-1 z odpowiednią odmianą tabliczki do znaku T-6a, która pokazuje przebieg drogi z pierwszeństwem i dróg podporządkowanych.

Znaki A-6 na obszarze zabudowanym

Dopuszczalne jest stosowanie znaków od A-6a do A-6c w obszarze zabudowanym:

  • gdy istnieje potrzeba nadania pierwszeństwa drodze na pojedynczym skrzyżowaniu;
  • na drogach dwujezdniowych o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h.

Znak A-6 a inne znaki drogowe

Znaki A-6 mogą być umieszczane tylko wtedy, gdy na drodze podporządkowanej ustawiono znak A-7 lub znak B-20. Znaki oznaczające skrzyżowanie z drogą podporządkowaną stosuje się niezależnie od tego, pod jakim kątem droga podporządkowana łączy się z drogą z pierwszeństwem przejazdu. Jeśli przed skrzyżowaniem umieszczona jest tablica przeddrogowskazowa, to znak A-6 powinien być umieszczony nad tablicą.

Tabliczka T-6b

Jeśli osie dróg poprzecznych nie przecinają się na skrzyżowaniu i nie można zastosować dla każdego z nich indywidualnego oznakowania, to pod znakiem A-6 umieszcza się tabliczkę T-6b.

Na tabliczce T-6b przedstawia się schematycznie rzeczywisty układ dróg na skrzyżowaniu, przy czym przebieg drogi z pierwszeństwem oznacza się linią szerszą.

Udostępnij: