Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

27 marca 2018

Słupki, progi zwalniające, lustra drogowe czy odbojnice – to tylko niektóre urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Stanowią one niezbędny element w każdym mieście i na każdej drodze. Służą m.in. do poprawienia bezpieczeństwa poprzez optyczne poprowadzenie ruchu, wykorzystywane są przy oznakowania robót, mogą sygnalizować zamknięcie drogi lub zwracać uwagę na to, że trzeba zachować szczególną ostrożność.

Czym są urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego?

Urządzenia bezpieczeństwa drogowego możemy spotkać nie tylko na drogach miejskich. Znajdują się również na parkingach czy na drogach wewnętrznych. Ich kolorystyka oraz zastosowanie tworzyw odblaskowych lub fluorescencyjnych sprawia, że są one widoczne nawet w warunkach ograniczonej widoczności. Ważne, by takie urządzenia były dobrze przymocowane do podłoża – nie mogą powodować zagrożenia. Powinny być estetyczne i łatwe w konserwacji. Muszą być wykonane z materiałów odpornych na niekorzystne czynniki atmosferyczne, a także na uszkodzenia mechaniczne, środki chemiczne czy zabrudzenia.

Urządzenia BRD – wymagania

Informacje na temat konstrukcji oraz zasad rozmieszczania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami urządzenia muszą mieć wyraźne i trwałe oznakowanie (nazwa lub znak towarowy, rok produkcji). Na drogach można umieszczać urządzenia brd tylko wówczas, jeśli zostały one dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie oraz mają odpowiednie oznakowanie. Wymagań dotyczących urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego jest znacznie więcej, np. te, z którymi mogą stykać się piesi, muszą mieć zaokrąglone krawędzie. Przepisy określają także, w jakie elementy odblaskowe powinny być wyposażone.

W jakim celu stosuje się urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego?

Urządzenia, takie jak zapory, tablice, separatory, pachołki drogowe, ograniczniki czy separatory albo oznakowanie świetlne, pełnią ważną rolę dla bezpieczeństwa ruchu drogowej. Stosowane są do wskazywania pikietażu drogi, oznaczania obiektów, które znajdują się w skrajni drogi, optycznego prowadzenia ruchu, zabezpieczania ruchu pojazdów i pieszych oraz do zabezpieczania robót prowadzonych w pasie drogowym, zamykania dróg dla ruchu, informowania i ostrzegania kierujących pojazdami, a także do prowadzenia nadzoru nad ruchem drogowym.

Udostępnij: