ŚOI chroniące przed działaniem wysokiej temperatury lub ognia

ŚOI chroniące przed działaniem wysokiej temperatury lub ognia

11 grudnia 2018

ŚOI chroniące przed działaniem wysokiej temperatury lub ognia stosowane są m.in. przez spawaczy, pracowników hut czy strażaków. Odzież ochronna powinna być dobrana do poziomu zagrożenia i rodzaju wykonywanej pracy. Wymagania dla tego rodzaju ŚOI można znaleźć w Dyrektywie 89/686/EWG.

ŚOI chroniące przed działaniem wysokiej temperatury lub ognia, przeznaczone do ochrony całego ciała albo jego części, muszą posiadać odpowiednie parametry.  Bardzo ważna jest m.in. izolacyjność cieplna i odporność mechaniczna. Powinna być dostosowana do przewidywanych warunków użytkowania.

Materiały, z których wykonuje się ŚOI i inne ich składniki

Kolejnym ważnym parametrem dla ŚOI przeznaczonych do ochrony przed promieniowaniem cieplnym i ciepłem konwekcyjnym jest współczynnik przenikania strumienia cieplnego. ŚOI chroniące przed działaniem wysokiej temperatury lub ognia powinny być w wystarczającym stopniu niepalne. Niepalność materiałów wyklucza ryzyko samoistnego zapalenia w przewidywalnych warunkach użytkowania.

Jeśli powierzchnia zewnętrzna materiałów lub składników musi odbijać promieniowanie cieplne, jej zdolność odbijania powinna być dostosowana do strumienia cieplnego w zakresie promieniowania podczerwonego.

ŚOI chroniące przed wysoką temperaturą, przeznaczone do krótkotrwałego użytku

Materiały, z których wykonane są ŚOI i ich składniki, dla tego rodzaju ŚOI muszą posiadać wystarczającą izolacyjność cieplną. Powinna ona uniemożliwić przenikanie większości zakumulowanego ciepła, aż do czasu opuszczenia przez użytkownika obszaru niebezpiecznego i zdjęcia środków ochrony indywidualnej.

Wymagania te odnoszą się również do ŚOI, które mogą być narażone na działanie gorących rozprysków (np. dużych ilości roztopionych materiałów). Wówczas ważne jest również, by ŚOI chroniące przed działaniem wysokiej temperatury lub ognia zapewniały wystarczającą amortyzację uderzeń mechanicznych.

ŚOI, które mogą przypadkowo wejść w kontakt z płomieniami

Tego rodzaju ŚOI, a także te, które używane są do produkcji sprzętu przeciwpożarowego, powinny charakteryzować się odpornością na zapalenie. Odporność ta powinna odpowiadać klasie zagrożenia w przewidywanych warunkach użytkowania. ŚOI nie mogą stopić się w czasie wystawienia na działanie ognia, ani przyczyniać się do jego rozprzestrzenienia.

Kompletne gotowe do użytku ŚOI chroniące przed działaniem wysokiej temperatury lub ognia

W przewidywanych warunkach użytkowania:

  • Ilość ciepła przenikającego przez ŚOI do użytkownika musi być dostatecznie mała, aby w żadnym przypadku nie dopuścić podczas noszenia do akumulacji ciepła w zagrożonej częśći ciała powyżej poziomu powodującego ból lub zagrożenie zdrowia.
  • ŚOI chroniące przed działaniem wysokiej temperatury lub ognia muszą, o ile to konieczne, zapobiegać przenikaniu cieczy lub pary. Nie mogą również powodować poparzeń wynikających z kontaktu między ich powłoką ochronną a użytkownikiem.

Jeżeli ŚOI chroniące przed działaniem wysokiej temperatury lub ognia wyposażone są w urządzenia chłodzące do pochłaniania ciepła, działające na zasadzie odparowania cieczy lub sublimacji ciał stałych, powinny być w odpowiedni sposób zaprojektowane. Ważny, by jakiekolwiek uwalniane substancje lotne były odprowadzane na zewnątrz powłoki ochronnej, a nie w stronę użytkownika. Jeśli ŚOI wyposażone są w urządzenia do oddychania, to muszą w sposób wystarczający spełniać swoją funkcję ochronną w przewidywanych warunkach użytkowania.

Karta informacyjna

Karta informacyjna producenta, dołączona do każdego egzemplarza ŚOI przeznaczonego do krótkotrwałego użytkowania w środowiskach pracy o wysokiej temperaturze, powinna w szczególności zawierać wszelkie niezbędne dane do określania maksymalnego dopuszczalnego narażenia użytkowania na ciepło przekazywane przez urządzenia podczas użytkowania zgodnie z przeznaczeniem.

Udostępnij: