ŚOI chroniące przed urazami mechanicznymi

ŚOI chroniące przed urazami mechanicznymi

9 października 2018

Oprócz podstawowych wymagań dla środków ochrony indywidualnej Dyrektywa 89/686/EWG określa również wymagania dodatkowe – właściwe dla poszczególnych rodzajów zagrożeń. W Dyrektywie znajdują się m.in. zapisy o tym, jakie wymagania powinny spełniać ŚOI chroniące przed urazami mechanicznymi.

ŚOI chroniące przed urazami mechanicznymi – ochrona przed urazami

Urazy spowodowane przez upadające lub wystające przedmioty i zderzenia części ciała z różnego typu przeszkodami

ŚOI chroniące przed urazami mechanicznymi tego rodzaju powinny zapewnić odpowiednią amortyzację uderzeń. Muszą zapobiegać zranieniom, które mogą być spowodowane np. przez zgniecenie lub przekłucie części ochronnej, przynajmniej dla takiego poziomu energii uderzenia, powyżej którego nadmierne wymiary lub masa środka amortyzującego uniemożliwiłaby efektywne użytkowanie ŚOI w przewidywanym okresie użytkowania.

ŚOI chroniące przed urazami mechanicznymi – upadki

  • ZAPOBIEGANIE UPADKOM SPOWODOWANYM PRZEZ POŚLIZGNIĘCIE

Podeszwy obuwia chroniącego przed poślizgnięciem powinny być odpowiednio zaprojektowane, wykonane i wyposażone w dodatkowe elementy, aby zapewniły wystarczającą przyczepność przez zaczepienie oraz tarcie, z uwzględnieniem rodzaju lub stanu powierzchni.

  • ZAPOBIEGANIE UPADKOM Z WYSOKOŚCI

ŚOI chroniące przed urazami mechanicznymi, które zapobiegają upadkom z wysokości lub ich skutkom, powinny zawierać uprząż i system zaczepowy, połączony z punktem kotwiczenia. Powinny być one tak zaprojektowane, aby w przewidywanych warunkach użytkowania, droga spadania użytkownika byłą zminimalizowana w celu uniknięcia kolizji. Jednocześnie siła hamowania w takim wypadku nie powinna przekraczać wartości progowej, powyżej której użytkownik mógłby doznać obrażeń ciała lub nastąpiłoby zerwanie albo pęknięcie któregoś elementu, mogące spowodować upadek użytkownika.

ŚOI muszą także zapewnić utrzymanie użytkownika po wyhamowaniu upadku we właściwej pozycji, w której będzie mógł oczekiwać pomocy, jeśli będzie to konieczne.

Karta informacyjne producenta powinna zawierać wszelkie właściwe informacje dotyczące:

– Wymaganych charakterystyk punktu kotwiczenia i minimalnej przestrzeni poniżej użytkownika.

– Właściwego sposobu zakładania uprzęży i podłączenia systemu zaczepowego z punktem kotwiczenia.

 Drgania mechaniczne

ŚOI zapobiegające skutkom drgań mechanicznym powinny zapewnić odpowiednie tłumienie wibracji szkodliwych dla zagrożonych części ciała. Wartość przyspieszeń drgań przenoszonych na użytkownika w danym przypadku nie może przekroczyć wartości granicznych, zalecanych w świetle przepisów dotyczących maksymalnego przewidywanego dziennego narażenia zagrożonej części ciała.

Julita Krzemińska

Copywriterka z zawodu i z wyboru. Prywatnie pasjonatka hippiki, wielbicielka sztuki, nałogowa czytelniczka i zdeklarowana czechofilka. Sprawuje pieczę nad blogiem sklepu Znakowo.pl właściwie od początku jego istnienia. Aktywnie zgłębia wiedzę branżową, trzyma rękę na pulsie, śledząc zmieniające się przepisy. Kwestie związane z BHP, oznakowaniem przestrzeni i bezpieczeństwem ruchu drogowego mają przed nią coraz mniej tajemnic. Tworząc treści, dba nie tylko o ich warstwę merytoryczną, ale także o to, by były przystępne dla odbiorców i pomagały klientom w dokonywaniu świadomych wyborów.
Avatar
Artykuły mają jedynie charakter poglądowy. Nie stanowią wykładni prawa, nie mogą być traktowane jako profesjonalna porada prawna, ani nie mogą jej zastąpić.
Udostępnij: