ŚOI chroniące przed zagrożeniami (urazy mechaniczne, hałas)

ŚOI chroniące przed zagrożeniami (urazy mechaniczne, hałas)

23 października 2018

ŚOI chroniące przed zagrożeniami różnego rodzaju powinny spełniać szereg wymagań. Muszą być odpowiednio zaprojektowane i wykonane, tak by zapewnić jak najlepszą ochronę przed szkodliwymi czynnikami czy ewentualnymi urazami. Dodatkowe wymagania, jakie powinny spełniać środki ochrony indywidualnej chroniące przed urazami mechanicznymi i skutkami hałasu, określone zostały w Dyrektywie 89/686/EWG.

ŚOI chroniące przed zagrożeniami – ochrona ciała przed uciskiem (statycznym)

ŚOI chroniące przed zagrożeniami takimi jak ucisk statyczny powinny w wystarczający sposób amortyzować skutki takiego uciski. Mają one na celu zapobieganie poważnym uszkodzeniom i przewlekłym dolegliwościom.

Ochrona przed urazami mechanicznymi (przekłucie, przecięcie, otarcie, zgniecenie)

ŚOI przewidziane do ochrony całego ciała lub jego części przed powierzchniowymi zranieniami, spowodowanymi przez maszyny, takimi jak przekłucia, przecięcia i zgniecenia, muszą być odpowiednio skonstruowane. Materiały, z jakiego są zbudowane, i ich składniki powinny być tak dobrane, zaprojektowane i wykonane, by ŚOI chroniące przed zagrożeniami tego typu zapewniały wystarczającą odporność w przewidywanych warunkach użytkowania.

ŚOI chroniące przed zagrożeniami – ochrona przed szkodliwym działaniem hałasu

ŚOI chroniące przed zagrożeniami związanymi z hałasem powinny w odpowiednim stopniu zmniejszać hałas. Równoważny poziom dźwięku odbieranego przez użytkownika w żadnym wypadku nie powinien przekroczyć dziennych wartości granicznych, jakie określone zostały w dyrektywie Rady 86/188/EWG z dnia 12 maja 1986 roku w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniami związanymi z narażeniem na działanie hałasu w miejscu pracy.

Wszystkie środki ochrony indywidualnej powinny posiadać etykiety, które wskazują wartość tłumienia hałasu oraz wartość wskaźnika komfortu, zapewnianego przez dane ŚOI. Jeśli nie jest to możliwe, wówczas etykiety należy umieścić na opakowaniu danych środków.

Udostępnij: