ŚOI chroniące przed zimnem

ŚOI chroniące przed zimnem

5 listopada 2018

ŚOI chroniące przed zimnem (całe ciało lub jego części) powinny wyróżniać się izolacyjnością cieplną oraz odpornością mechaniczną (odpowiednią do przewidywanych warunków użytkowania). Więcej na ten temat można przeczytać w Dyrektywie 89/686/EWG.

Materiały, z który wykonane są ŚOI i inne ich składniki

Materiały, z których wykonane są ŚOI chroniące przed zimnem oraz inne ich składniki powinny charakteryzować się małym wskaźnikiem przenikania strumienia cieplnego. Wskaźnik ten powinien być tak mały, jak to jest wymagane w przewidywanych warunkach użytkowania. Materiały elastyczne i inne składniki środków ochrony indywidualnych przeznaczonych do używania w środowisku o niskiej temperaturze muszą zachowywać odpowiedni poziom elastyczności. Powinien on umożliwiać wykonywanie niezbędnych ruchów i przyjmowania odpowiednich pozycji.

Materiały służące do wykonania ŚOI chroniących przed zimnem, mogące zostać spryskane przez duże ilości zimnych produktów powinny również zapewniać wystarczającą amortyzację uderzeń mechanicznych.

Kompletne ŚOI chroniące przed zimnem gotowe do użytku

W przewidywanych warunkach użytkowania ilość zimna przenikającego przez ŚOI chroniące przed zimnem musi być dostatecznie mała. Chodzi o to, aby w żadnym wypadku, podczas noszenia ŚOI, nie doszło do akumulacji zimna w jakimkolwiek punkcie chronionej części ciała (łącznie z końcami palców u rąk i nóg) do poziomu powodującego odczucie bólu lub zagrożenia zdrowia. ŚOI chroniące przed zimnem muszą również zapobiegać przenikaniu takich cieczy jak woda deszczowa. Nie mogą również powodować obrażeń wynikających z kontaktu między ich powłoką ochronną a użytkownikiem.

ŚOI chroniące przed zimnem – inne wymagania

Jeżeli ŚOI chroniące przed zimnem wyposażone są w urządzenia do oddychania, muszą one w wystarczający sposób zachowywać swoje właściwości ochronne w przewidywanych warunkach użytkowania.

Karta informacyjna dołączona do każdego egzemplarza ŚOI przeznaczonego do krótkotrwałego użytkowania w środowiskach i niskiej temperaturze powinna zawierać wszelkie dane, dotyczące maksymalnego dopuszczalnego narażenia użytkownika na zimno przenikające przez dane urządzenie.

Udostępnij: