ŚOI różnego typu – podstawowe wymagania

ŚOI różnego typu – podstawowe wymagania

3 października 2018

ŚOI różnego rodzaju i typu – podstawowe wymagania Dyrektywy 89/686/EWG.

ŚOI wyposażone  w system obiegu cieczy

Jeżeli ŚOI są wyposażone w system obiegu cieczy, to system ten musi być odpowiednio dobrany lub zaprojektowany i podłączony. Musi on umożliwiać właściwą wymianę cieczy w pobliży całej chronionej części ciała, niezależnie od wykonywanych ruchów, położenia ciała lub przemieszczania się użytkownika w przewidywalnych warunkach użytkowania.

ŚOI oznakowane jednym lub więcej znakami identyfikacyjnymi lub rozpoznawczymi, odnoszącymi się bezpośrednio lub pośrednio do bezpieczeństwa i zdrowia

Znaki identyfikacyjne lub rozpoznawcze, które odnoszą się w sposób bezpośredni lub pośredni do bezpieczeństwa i zdrowia, umieszczone na ŚOI tego typu lub rodzaju powinny być wykonane w formie zharmonizowanych piktogramów lub ideogramów. Piktogramy lub ideogramy muszą pozostawać w pełni czytelne przez cały przewidywany okres użytkowania tych ŚOI. Dodatkowo oznaczenia te powinny być kompletne, dokładne i zrozumiałe, aby zapobiec błędnej ich interpretacji. Jeśli znaki, o których mowa, zawierają słowa lub zdania, muszą być one napisane w języku (lub językach) oficjalnym Państwa Członkowskiego, w którym dane urządzenia mają być stosowane.

Jeśli ŚOI lub ich składniki są zbyt małe, aby można było umieścić na nich całość lub część niezbędnego oznakowania, taka informacja powinna być umieszczona na opakowaniu i w karcie informacyjnej, dostarczonej przez producenta.

ŚÓI w postaci odzieży sygnalizującej wizualnie obecność użytkownika

ŚOI w postaci odzieży przeznaczonej do przewidywalnych warunków użytkowania, w których obecność użytkownika musi być wizualnie i indywidualnie sygnalizowana, powinny posiadać jedno lub więcej właściwie rozmieszczenie punktów lub urządzeń emitujących bezpośrednie albo odbite promieniowanie widzialne o właściwym natężeniu światła i własnościach fotometrycznych i kolorymetrycznych.

ŚOI zabezpieczające przed wieloma zagrożeniami

Wszelki ŚOI mające chronić użytkownika przed kilkoma, potencjalnie i jednocześnie występującymi zagrożeniami muszą być zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby w szczególności spełniały wymagania dla każdego z tych zagrożeń.

Udostępnij: