Środki ochrony głowy

Środki ochrony głowy

31 lipca 2018

Kiedy należy stosować środki ochrony głowy? Szczegółową listę zajęć, podczas których konieczne jest używanie hełmów ochronnych lub nakryć głowy, znaleźć można w Rozporządzeniu Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku.

Zgodnie z rozporządzeniem środki ochrony głowy możemy podzielić na hełmy ochronne i nakrycia głowy. Pierwsze z nich muszą być stosowane podczas prac, które stwarzają ryzyko urazów głowy. Z kolei nakrycia głowy konieczne są, jeżeli istnieje ryzyko pochwycenia włosów, zamoczenia głowy lub zanieczyszczenia jej substancjami i materiałami toksycznymi, drażniącymi, żrącymi, podatnymi na gnicie albo takimi, które mogą być źródłem infekcji. Środki ochrony głowy powinny być używane również przez osoby, które pracują w niskiej lub wysokiej temperaturze.

Hełmy ochronne – kiedy należy stosować tego rodzaju środki ochrony głowy?

 • Podczas prac budowlanych, zwłaszcza na rusztowaniach i w ich sąsiedztwie, przy wznoszeniu i demontaży szalowania, przy rozbiórkach obiektów budowlanych, podczas prac montażowych i instalacyjnych.
 • Podczas prac na mostach, konstrukcjach stalowych, masztach, wieżach, stalowych konstrukcjach hydraulicznych, wielkich piecach, w stalowniach, walcowniach, dużych zbiornikach i rurociągach, stacjach energetycznych, podczas prac remontowo-montażowych przy kotłach i ich instalacjach.
 • Przy pracach ziemnych i skalnych, a także przy pracach w wykopach, rowach, szybach, tunelach.
 • Przy pracy w podziemnych wyrobiskach, kopalniach odkrywkowych, przy wydobywaniu węgla i innych surowców mineralnych.
 • Przy pracy z materiałami wybuchowymi.
 • Podczas pracy przy wielkich piecach, w zakładach przeróbki rud, kuźniach, odlewniach metali.
 • Podczas prac w sąsiedztwie urządzeń do podnoszenia dźwigów i podnośników.
 • Podczas prac przy piecach przemysłowych.
 • Przy pracy w stoczniach okrętowych.
 • Przy pracach manewrowych na kolei.

Środki ochrony twarzy i oczu – gdzie należy stosować nakrycia głowy?

 • Przy pracach, podczas których pracownik narażony jest na działanie pyłóo toksycznych albo substancji żrących lub drażniących.
 • Podczas przenoszenia (na głowie lub ramionach) półtuszy zwierzęcych, skór lub innych produktów podatnych na gnicie, które pochodzą z uboju zwierząt, paczek z niezidentyfikowanymi kawałkami materiału lub substancji pochodzenia zwierzęcego (nawet jeśli są suche) mogących być źródłem infekcji (w tym worki z kośćmi lub porożem, paczki zawierające włosie, wełnę, skóry).
 • Przy pracach w kanałach ściekowych, rowach, podziemnych kryptach, studzienkach, cysternach, kadziach, zbiornikach lub innych podobnych miejscach, zanieczyszczonych osadami albo odpadami z jakichkolwiek substancji lub opanowanych przez robactwo.
 • Podczas prac na zewnątrz pomieszczeń (w narażeniu na działanie deszczu, niskie lub wysokiej temperatury).
 • Podczas prac w komorach chłodniczych.
 • Podczas prac, przy których włosy pracowników są narażone na wciągnięcie przez ruchome części maszyn lub urządzeń mechanicznych.
 • Podczas prac w narażeniu na działanie substancji rakotwórczych.
Udostępnij: