Środki ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji

Środki ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji

26 czerwca 2018

Środki ochrony indywidualnej podlegają certyfikacji. Oznacza to, że muszą spełnić określona wymagania, aby zostały dopuszczone do obrotu. Jednak procedury certyfikacji mogą się różnić w zależności od rodzaju i przeznaczenia danego ŚOI, np. środki ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji nie podlegają ocenie zgodności WE.

Środki ochrony indywidualnej to, według dyrektywy 89/689/EWG, urządzenia lub wyposażenia przewidziane do noszenia bądź trzymanie przez pracownika w celu ochrony przed jednym lub większą liczbą zagrożeń, które mogą mieć wpływ na jego zdrowie lub bezpieczeństwo podczas pracy. W dyrektywie znajdziemy również wytyczne dla procedur certyfikacji ŚOI.

Środki ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji a ocena WE

Zgodnie z zapisami dyrektywy przed rozpoczęciem seryjnej produkcji producent (lub jego przedstawiciel) powinien przedłożyć wzór danego środka ochrony indywidualnej do oceny typu WE. Taka ocena nie jest wymagana jedynie w przypadku wzorów ŚOI o prostej konstrukcji.
Środki ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji to takie, których projekt zakłada, że użytkownik jest w stanie samodzielnie ocenić poziom bezpieczeństwa ŚOI w stosunku do minimalnych zagrożeń, których skutki mogą być łatwo i we właściwym czasie zidentyfikowane. Do takich zaliczamy ŚOI przeznaczone do ochrony przed:

  • Działaniami czynników mechanicznych, których skutki są powierzchowne (np. rękawice ogrodnicze, naparstki).
  • Środkami czyszczącymi słabego działania i o łatwo odwracalnych skutkach działania (np. rękawiczki ochronne przeciwko rozcieńczonym roztworom detergentów).
  • Zagrożeniami związanymi z manipulacją gorącymi przedmiotami, która nie naraża użytkownika na działanie temperatury wyższej niż 50°C lub też na niebezpieczny kontakt (np. rękawice, fartuchy).
  • Czynnikami atmosferycznymi, które nie mają charakteru wyjątkowego ani ekstremalnego (np. nakrycia głowy, odzież sezonowa, obuwie).
  • Słabymi uderzeniami i drganiami, które nie mają wpływy na najważniejsze części ciała i których skutki nie mogą spowodować nieodwracalnych uszkodzeń (np. lekkie hełmy, rękawice, lekkie obuwie).
  • Światłem słonecznym (okulary słoneczne).
Udostępnij: