Środki ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji

Środki ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji

4 lipca 2018

Procedury certyfikacji ŚOI znaleźć można w unijnej dyrektywie 89/689/EWG. Środki ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji, w odróżnieniu od ŚOI o prostej konstrukcji, podlegają ocenie zgodności WE (producent musi wykazać, że określony wyrób oraz proces jego produkcji jest zgodny z wymaganiami norm i przepisów prawnych). Czym charakteryzują się ŚOI o złożonej konstrukcji i do ochrony przed jakimi zagrożeniami są przeznaczone?

Środki ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji przeznaczone są do ochrony przed zagrożeniami, które mogą powodować poważne i nieodwracalne uszkodzenia zdrowia. Konstrukcja takich środków ochrony zakłada, że użytkownik nie jest w stanie samodzielnie i na czas stwierdzić, że jest narażony na działanie niekorzystnych czynników.

Środki ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji, które podlegają ocenie WE

Zgodnie z Dyrektywą 89/689/EWG ocenie zgodności WE podlegają:

  • Sprzęt ochronny układu oddechowego chroniący przed stałymi lub ciekłymi aerozolami, a także przed drażniącymi, niebezpiecznymi, toksycznymi lub promieniotwórczymi gazami.
  • Sprzęt ochrony układu oddechowego, który zapewnia pełną izolację od atmosfery (również sprzęt używany przy nurkowaniu).
  • Środki ochrony indywidualnej o złożonej konstukcji, które zapewniają ograniczoną ochronę przed zagrożeniami chemicznymi lub promieniowaniem jonizującym.
  • Sprzęt ratowniczy do użytku w środowiskach o wysokiej temperaturze, których skutki porównywalne są do działania powietrza o temperaturze 100°C lub wyższej i które mogą (ale nie muszą) charakteryzować się występowaniem promieniowania podczerwonego, płomieniami albo dużymi rozpryskami roztopionego metalu.
  • Sprzęt ratowniczy do użytku w środowiskach o niskiej temperaturze, których skutki porównywalne są do działania powietrza o temperaturze 50°C lub niższej.
  • Sprzęt, który chroni przed upadkami z wysokości.
  • Środki ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji, które chronią przed zagrożeniami elektrycznymi i niebezpiecznym napięciem prądu elektrycznego oraz takie, który używane są jako izolatory przy pracach pod wysokim napięciem.
Udostępnij: