Środki ochrony kończyn dolnych – przy jakich pracach są konieczne?

Środki ochrony kończyn dolnych – przy jakich pracach są konieczne?

19 czerwca 2018

Dobrze dobrane środki ochrony indywidualnej, w tym środki ochrony kończyn dolnych , wpływają na bezpieczeństwo pracowników. Na niektórych stanowiskach pracy korzystanie z nich jest konieczne. Jakie konkretnie zajęcia wymagają stosowania środków ochrony kończyn dolnych?

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 wskazuje, kiedy należy stosować środki ochrony kończyn dolnych. Zgodnie z zapisami powinny być używane, jeżeli na stanowisku pracy istnieje ryzyko urazów kończyn dolnych (w tym oparzeń), zamoczenia ich lub zanieczyszczenia substancjami i materiałami o działaniu toksycznym, żrącym, podatnym na gnicie lub mogącymi być źródłem infekcji. Środki ochrony kończyn dolnych powinny być używane również przy pracach w warunkach niskiej lub wysokiej temperatury.

Jakie prace wymagają stosowania środków ochrony kończyn dolnych – szczegółowa lista

 • Prace przy rozbiórce, prace budowlane, prace przy wznoszeniu rusztowań, prace przy deskowaniu lub zdejmowaniu deskowania konstrukcji betonowych, a także inne prace na budowie, podczas których występuje ryzyko zranienia stóp przez gwoździe lub ostre przedmioty.
 • Prace na mostach, konstrukcja stalowych, masztach, wieżach i dźwigach.
 • Prace przy wielkich piecach, w stalowniach, walcowniach, a także w stacjach energetycznych, dużych zbiornikach i rurociągach.
 • Prace w kopalniach odkrywkowych, przy wydobywaniu węgla, przy wybieraniu i obróbce materiałów skalnych.
 • Oczyszczanie odlewów, piaskowanie lub śrutowanie jakichkolwiek przedmiotów.
 • Prace w kuźniach lub przy odlewaniu stopionych metali.
 • Prace, podczas których nogi narażone są na kontakt z bardzo gorącymi lub bardzo zimnymi materiałami.
 • Prace w komorach chłodniczych.
 • Prace przy wytwarzaniu i obróbce szkła płaskiego i szklanych pojemników.
 • Prace formierskie podczas produkcji wyrobów ceramicznych i materiałów budowlanych.
 • Prace remontowe i renowacyjne.
 • Prace w stoczniach, prace manewrowe na kolei.

Środki ochrony kończyn dolnych – gdzie należy stosować, c.d.

 • Transport i magazynowanie ciężkich elementów, których upadek na stopę mógłby spowodować jej zranienie.
 • Prace, podczas wykonywania których istnieje ryzyko upadku z wysokości na skutek ześlizgnięcia (w tym również przy pracach dekarskich i innych, wykonywanych na dachu).
 • Prace z użyciem pilarki łańcuchowej (w tym przycinanie i ścinanie drzew).
 • Prace w kanałach ściekowych, rowach, podziemnych kryptach, studzienkach, cysternach, kadziach, zbiornikach, stawach, ciekach wodnych lub innych podobnych miejscach zawierających ciecze lub błoto.
 • Prace, w trakcie których możliwe jest wylanie lub wyciek cieczy i narażenie na zamoczenie stóp przez te ciecze (m.in. w pływalniach, myjniach).
 • Prace w narażeniu na zanieczyszczenie stóp substancjami toksycznymi, żrącymi lub drażniącymi.
 • Prace, podczas których istnieje ryzyko zanieczyszczenia stóp substancjami organicznymi, podatnymi na gnicie, lub odpadami.
Udostępnij: