Środki ochrony kończyn górnych

Środki ochrony kończyn górnych

26 czerwca 2018

Środki ochrony kończyn górnych to np. rękawice ochronne i różnego rodzaju ochraniacze (m.in. na palce, dłonie, nadgarstki, łokcie, przedramiona). Na jakich stanowiskach pracy i przy jakich zagrożeniach należy stosować tego rodzaju środki ochrony indywidualnej?

Środki ochrony kończyn górnych należy stosować, zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997, jeżeli przy pracy istnieje ryzyko urazów rąk (również przez działanie wysokiej temperatury, wibracji, substancji chemicznych) albo pracownik narażony jest na kontakt z wodą substancjami toksycznymi lub żrącymi. Odpowiednią ochronę kończyn górnych należy również zapewnić pracownikom, którzy narażeni są na kontakt z materiałami podatnymi na gnicie i innymi, które mogą być źródłem infekcji, oraz przy pracach w niskiej temperaturze.

Kiedy należy stosować środki ochrony kończyn górnych – szczegółowa lista

 • Przy pracy z użyciem przedmiotów lub materiałów ostrych, tnących, kłujących, parzących, szczególnie chropowatych albo innych, które powodują zagrożenie uszkodzenia rąk (z wyłączeniem prac przy obsłudze maszyn, przy których istnieje niebezpieczeństwo wciągnięcia rękawicy.
 • Przy spawaniu lub cięciu metali za pomocą łuku elektrycznego oraz przy innych czynnościach wymagających użycia lamp łukowych lub innych źródeł promieniowania ultrafioletowego.
 • Przy oczyszczeniu odlewów, przy piaskowaniu lub śrutowaniu jakichkolwiek przedmiotów, przy odlewaniu stopionych metali.
 • Prze pracy, przy której przedramiona narażone są na poranienie lub rozpryskiwanie materiałów żarzących się.
 • Przy cięciu mięsa i usuwania kości za pomocą noży.
 • Przy przenoszeniu ładunków o wysokiej temperaturze.
 • Przy pracy, które narażają pracowników na działanie substancji chemicznych i biologicznych, niebezpiecznych dla zdrowia.
 • Przy pracy, przy których ręce pracowników narażone są na kontakt z substancjami toksycznymi, żrącymi lub drażniącymi.

Środki ochrony kończyn górnych – gdzie należy stosować, c.d.

 • Przy pracy w narażeniu na działanie substancji rakotwórczych.
 • Przy pracy, podczas której ręce pracowników narażone są na kontakt z zainfekowanymi zwierzętami lub padliną, szczątkami zwierząt lub substancjami pochodzenia zwierzęcego, nienadającymi się do spożycia. Środki ochrony kończyn górnych powinno się sosować również w miejscach przeznaczonych do rozbioru półtuszy zwierzęcych i w laboratoriach biologicznych.
 • Przy pracy w kontakcie ze zwłokami lub substancjami z nich pochodzącymi.
 • Przy pracy przy ściekach i innych instalacjach kanalizacyjnych oraz przy wykonywaniu czynności związanych z ręcznym czyszczeniem rur i zbiorników, a także podczas innych czynnościach, które wymagają kontaktu rąk ze ściekami.
 • Przy pracy w kontakcie z brudną bielizną lub brudną odzieżą osobistą, szmatami i starymi, niezdezynfekowanymi ubraniami czy śmieciami.
 • Podczas wszelkich prac, przy których ręce narażone są na kontakt z substancjami mogącymi zawierać zarazki.
 • Przy pracy w komorach chłodniczych.
Udostępnij: