Sygnalizacyjne urządzenia BRD

Sygnalizacyjne urządzenia BRD

31 lipca 2019

Sygnalizacyjne urządzenia BRD to, oprócz sygnalizacji przenośnej i ostrzegawczej, aktywne punktowe elementy odblaskowe, znaki drogowe o zmiennej treści (informujące o warunkach pogodowych i stanie nawierzchni), urządzenia sygnalizacyjne do ograniczania prędkości oraz tablice świetlne przekazujące komunikaty tekstowe.

Znaki informujące o warunkach pogodowych i stanie nawierzchni

Tego rodzaju sygnalizacyjne urządzenia BRD informują o możliwości wystąpienia trudnych warunków ruchu, związanych np. z oblodzeniem jezdni lub silnym wiatrem bocznym. Tablice powinny być ustawione zawsze w pobliżu miejsc, w których takie zjawiska mogą zachodzić. Przede wszystkim są to wloty do i wyloty z kompleksów leśnych, wjazdy na wiadukty lub mosty, wyloty z tuneli czy odcinki dróg w pobliżu rzek lub jezior.

Znaki informujące o stanie nawierzchni i warunkach atmosferycznych powinny być sterowane automatycznie – zespołem czujników mierzących takie parametry jak temperatura nawietrzni i wilgotność (informacja o oblodzeniu), przejrzystość powietrza i jego wilgotność (informacja o zamgleniach), temperatura powietrza. Możliwe jest także zdalne sterowania znakami z centrum dyspozytorskiego.

Ze względu na trwałość i postrzegalność, takie znaki powinny być wykonane w technice światłowodowej lub elektroluminescencyjnej. Powinny również zapewnić możliwość automatycznego dostrajania luminacji nadawanych sygnałów do pory dnia i stopnia nasłonecznienia. Zaleca się, aby znaki tego typu, które ustawiane są w miejscach oddalonych od źródeł zasilania, były wyposażone w baterie słoneczne.

Sygnalizacyjne urządzenia BRD – tablice przekazujące komunikaty tekstowe

Są to sygnalizacyjne urządzenia BRD, które przekazują informacje o takich utrudnieniach na drogach, które nie mieszczą się w kategoriach znaków drogowych o zmiennej treści. Ich matryce powinny mieć odpowiednią wielkość (minimum 5 x7 punktów), a luminacja poszczególnych symboli powinna zapewniać ich czytelność w każdych warunkach oświetlenia. Tablice muszą być ustawiane w takich miejscach, by nie spowodować zagrożenia bezpieczeństwa ruchu. Przekazywane komunikaty mogą w pewnych przypadkach przybierać postać treści przeformułowanych, wybieranych automatycznie z pamięci urządzenia sterującego (np. przy nadawaniu ostrzeżeń o zbyt szybkiej jeździe). Zazwyczaj jednak treści formułowane są w centrum dyspozycyjnym, w zależności od sytuacji na drodze.

Takie sygnalizacyjne urządzenia BRD montowane są zazwyczaj przy autostradach i drogach szybkiego ruchu, ale mogą być umieszczane również przy pozostałych drogach, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Sygnalizacja ostrzegawcza na przeszkodach stałych i tymczasowych

Na urządzeniach zamykających przejazd (bariery drogowe, rogatki zamykające), konieczne jest umieszczenie świateł ostrzegawczych, nadających sygnał czerwony stały lub co najmniej dwa sygnały czerwone pulsujące. Zaleca się, by uruchamianie takich sygnałów było zautomatyzowane, w zależności od przejrzystości powietrza i pory doby.

Automatyczne uruchamianie nadawanych sygnałów czerwonych jest obowiązkowe w przypadku rogatek zatrzymujących ruch przed przejazdami kolejowymi, wjazdami na ruchome mosty lub promy.

Sygnały świetlne mogą być nadawane tylko przez sygnalizatory ustawione obok jezdni lub przez sygnalizatory i światła umieszczone na belce rogatki. Na pozostałych obiektach, ograniczających szerokość pasa ruchu, należy umieszczać urządzenia ostrzegawcze, nadające sygnały żółte, migające. Zaleca się, by także i w tym przypadku załączanie sygnałów odbywało się automatycznie.

Sygnalizacyjne urządzenia BRD – fala świetlna

Na drogach szybkiego ruchu i autostradach oraz na drogach innych kategorii, które obciążone są ruchem, lub w miejscach szczególnie niebezpiecznych najazd na przeszkodę musi być poprzedzony tzw. falą świetlną, nadającą sekwencyjne sygnały żółte, przesuwające się w kierunku najazdu na przeszkodę. Sposób ustawienia fali świetlnej musi być naturalny, z zachowaniu odpowiedniego skosu.

Urządzenia sygnalizacyjne do wskazywania prędkości rzeczywistej

Urządzenia stosowane są w miejscach, w których obserwuje się rozwijanie przez kierujących prędkości większej niż wynika to z przepisów i jest to szczególnie niepożądane. Sygnalizacyjne urządzenia BRD do wskazywania prędkości do przede wszystkim radarowe wyświetlacze prędkości rzeczywistej, przy czym nie wolno ich stosować łącznia ani naprzemiennie z wyświetlaczem prędkości zalecanej dla celów koordynacji przejazdu wzdłuż ciągu sygnalizowanego. Cyfry pokazywane przez wyświetlacz nie mogą być barwy białej.

Wyświetlacze prędkości rzeczywistej powinny podawać prędkości tylko tych pojazdów, które przekraczają prędkość dopuszczalną na danym odcinku drogi.

Udostępnij: