Sygnalizatory wiatru

Sygnalizatory wiatru

10 lipca 2019

Sygnalizatory wiatru należą do urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, których zadaniem jest informacja i ostrzeganie kierujących pojazdami. Z jakimi rodzajami sygnalizatorów wiatru można się spotkać i kiedy są stosowane?

Porywiste wiatry mogą stanowić duże niebezpieczeństwo dla kierowców, zwłaszcza wówczas, gdy nie spodziewają się oni podmuchów. Sygnalizatory wiatru stosowane są właśnie w celu przekazania kierowcy ostrzeżenia o oczekującym go, na dalszym odcinku drogi, uderzeniu lub dużym parciu wiatru.

Sygnalizatory wiatru – podział

Rozróżniamy mechaniczne i automatyczne sygnalizatory wiatru. Te drugie mogą być połączone z innymi urządzeniami, np. z miernikami prędkości czy siły wiatru. Dopuszcza się również stosowanie wskaźników wiatru wykonanych w postaci odpowiednio zlokalizowanej roślinności, o giętkich pędach lub pniach. Wówczas to one wskazują kierowcom występowanie silnego wiatru na dalszym odcinku drogi.

Sygnalizatory wiatru można stosować oddzielnie lub razem z osłonami przeciwwietrznymi (naturalnymi lub sztucznymi).

Mechaniczny sygnalizator wiatru

Tego rodzaju urządzenie stosuje się w celu ostrzeżeniu kierujących pojazdami o oczekujących, na dalszym odcinku drogi, uderzeniach lub dużych podmuchach czy parciach wiatru. Sygnalizator ma kształt rękawa do wskazywania siły i kierunku wiatru, o pasach, na przemian, czerwonych i białych. Rękaw, o którym mowa, przymocowany jest do masztu. W przypadku wypełnienia go wiatrem ustawia się zgodnie z kierunkiem powiewu.

Gdzie są umieszczane sygnalizatory wiatru?

Umieszczone na odpowiednim maszcie, sygnalizatory umieszcza się w następujący sposób:

  • dla dróg dwujezdniowych – w pasie dzielącym, a w wyjątkowych przypadkach – poza poboczem drogi;
  • dla dróg jednojezdniowych dwukierunkowych – wyłącznie poza poboczem drogi.

Miejsce oraz sposób umieszczania sygnalizatorów powinny być tak wybrane, aby zapewnić dobrą ich widoczność dla kierowców nadjeżdżających pojazdów. Co ważne – nie mogą w żaden sposób stanowić zagrożenia bezpieczeństwa ruchu. Miejsce umieszczenia znajduje się zazwyczaj za kompleksem leśnym, stanowiącym naturalną osłonę przed wiatrem, na wysokich nasypach, przy wyjeździe z głębokiego wykopu oraz na obiektach mostowych o dużej długości i wysokości.

Sygnalizatory wiatru poprzedza się ostrzegawczym znakiem drogowym pionowym A-19 „boczny wiatr”.

Udostępnij: