Wielkości znaków drogowych pionowych

Wielkości znaków drogowych pionowych

8 stycznia 2019

Wielkości znaków drogowych muszą być dopasowane do rodzaju drogi, na której są ustawione. Odpowiednia wielkość znaku, a także takie elementy jak np. jego kolorystyka czy odblaskowość, wpływają na to, że jest on lepiej widoczny dla kierujących pojazdami. Jaką wielkość powinien mieć znak drogowy na danej drodze (gminna, powiatowa, wewnętrzna, ekspresowa itp.)?

Wielkości znaków drogowych – znaki wielkie, duże, średnie, małe i mini

Jakie mają być wielkości znaków drogowych?

Stosuje się pięć grup wielkości znaków drogowych (ostrzegawczych, zakazu, nakazu, informacyjnych oraz kierunku i miejscowości).

  • ZNAKI WIELKIE (W)

– na autostradach, umieszczane przy jezdniach głównych.

  • ZNAKI DUŻE (D)

– na drogach ekspresowych, umieszczane przy jezdniach głównych;

– na drogach dwujezdniowych poza obszarem zabudowanym;

– na drogach dwujezdniowych w obszarze zabudowanym, na których dopuszczalna prędkość jest większa niż 60 km/h.

  • ZNAKI ŚREDNIE (S)

– na łącznicach autostrad i dróg ekspresowych;

– na jedniojezdniowych drogach krajowych i wojewódzkich;

– na drogach powiatowych, z wyjątkiem drogowskazów tablicowych.

  • ZNAKI MAŁE (M)

– na drogach gminnych;

– drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych.

  • ZNAKI MINI (MI)

– na słupkach przeszkodowych i tablicach kierujących;

– na drogach w obszarze zabudowanym, gdy warunki drogowe nie pozwalają na stosowanie znaków większych lub zastosowanie większych znaków pogorszyłoby warunki widoczności pieszych na przejściu dla pieszych;

– na wąskich uliczkach zabytkowych miast.

Wielkości znaków drogowych – dodatkowe informacje

Czy istnieją wyjątki, co do stosowania znaków drogowych odnośnie wymiarów i folii (np.B-20 STOP)?

Przy oznakowaniu robót prowadzonych w pasie drogowym stosuje się znaki o jedną grupę wielkości wyższą niż stosowane na danym odcinku drogi. Zasada ta nie obejmuje robót prowadzonych w pasie drogowym autostrad, gdzie stosuje się znaki wielkie.

Znaki A-7 i B-20 powinny mieć taką samą grupę wielkości jak znaki na drodze z pierwszeństwem przejazdu, jednak nie mniejsze niż znaki średnie.

Znaki nakazu C-9, C-10, C-11 umieszczane w miejscach przejść dla pieszych, w zależności od warunków widoczności, mogą być stosowane w grupach wielkości znaków drogowych niższych niż obowiązujące na danej drodze.

Wymiary znaków drogowych

wielkości znaków tabela

Tabela przedstawia podstawowe wymiary znaków kategorii A, B, C i D (wymiary podane są w milimetrach).

  • Jeżeli w opisach szczegółowych wymiarów znaków lub tabliczek nie są podane w zależności od grupy wielkości znaków, wówczas ten znak występuje tylko w jednej wielkości.
  • Wielkości znaków drogowych, które widnieją w tabeli, nie dotyczą znaków w związku z zabezpieczeniem miejsca wypadku drogowego.
  • Odstępstwa od podanych w tabeli wymiarów zostały określone w szczegółowych opisach znaków.
  • Wymiary znaków kategorii F, G i tabliczek T oraz szczegółowe wymiary wszystkich znaków podane są w opisach szczegółowych.

FAQ

Czy na każdej drodze można ustawić znak dowolnej wielkości?

Nie, przepisy szczegółowo podają, na jakich drogach i w jakich sytuacjach można stosować znaki wielkie (W), duże (D), średnie (S), małe (M) i mini (MI). Na przykład na drogach ekspresowych należy stosować znaki duże, a na jezdniowych drogach krajowych i wojewódzkich – znaki średnie.

Od czego uzależniona jest cena znaku drogowego?

Ceny znaków drogowych uzależnione są m.in. od ich wielkości i rodzaju zastosowanej folii. Np. cena znaku ostrzegawczego mini (długość boku 60 cm) waha się od 91,94 zł (folia I generacji) do 102,02 zł (folia II generacji), natomiast znak ostrzegawczy wielki (długość boku 120 cm) to koszt 225,46 (w przypadku folii I generacji) lub 267,03 (w przypadku folii II generacji).

Jak duże powinny być tabliczki do znaków drogowych?

Wielkość tabliczki uzależniona jest od wielkości znaku, przy którym występuje. Szczegółowe przepisy podają, jak duże powinny być tabliczki występujące ze znakami wielkimi i dużymi oraz tabliczki do znaków średnich i małych.

Udostępnij: