Tablice barwy pomarańczowej – wymagania

Tablice barwy pomarańczowej – wymagania

24 stycznia 2020

Jakie wymagania powinny spełniać tablice barwy pomarańczowej, stosowane w transporcie materiałów niebezpiecznych?

Tablice barwy pomarańczowej powinny mieć właściwości odblaskowe. Materiały użyte do ich wytworzenia muszą być odporne na warunki atmosferyczne i zapewniać trwałość oznakowania.

Tablica ma wymiary 30 cm (wysokość) x 40 cm (szerokość) i powinna być otoczona czarnym obrzeżem o szerokości 15 mm. Przez środek tablicy może przebiegać czarna, pozioma linia o szerokości 15 mm.

Tabliczka powinna pozostać w miejscu jej umocowania po 15 minutach przebywania w ogniu, niezależnie od pozycji, w której znajduje się pojazd.

Tablice barwy pomarańczowej – umieszczenie na pojazdach

Jeżeli ze względu na wielkość lub konstrukcję pojazdu brak jest powierzchni wystarczającej do umieszczenia tablic, to jej wymiary mogą zostać zmniejszone. Nie mogą być jednak mniejsze niż:

  • 300 mm – w przypadku szerokości;
  • 120 mm – w przypadku wysokości;
  • 10 mm – w przypadku szerokości czarnego obrzeża.

Numer identyfikacyjny zagrożenia i numer UN

Numer identyfikacyjny zagrożenia (2 lub 3 cyfry, poprzedzone odpowiednio literą „X”) i numer UN (4 cyfry) powinny być naniesione na tablice barwy pomarańczowej czarnymi cyframi o wysokości 100 mm i grubości linii 15 mm.

Numer identyfikacyjny zagrożenia powinien znajdować się w górnej części tablicy, a numer UN – w jej dolnej części. Numery powinny być oddzielone czarną, poziomą linią o szerokości 15 mm, przebiegającą w połowie wysokości tablicy.

Zarówno numer identyfikacyjny zagrożenia, jak i numer UN powinny być nieścieralne. Powinny również pozostać czytelne po 15 minutach przebywania w ogniu. Wymienne cyfry i litery, wchodzące w skład znajdującego się na tablicy numeru identyfikacyjnego zagrożenia i numeru UN, powinny pozostawać podczas przewozu na swoich miejscach, niezależnie od pozycji, w której znajduje się pojazd.

Zmniejszone cyfry

Jeśli stosuje się zmniejszone tablice barwy pomarańczowej w odniesieniu do opakowanego materiału promieniotwórczego, przewożonego na warunkach używania wyłącznego, to wymagany jest tylko numer UN, a wysokość cyfr może zostać zmniejszona do 65 mm, natomiast szerokość linii – do 10 mm.

Tablice barwy pomarańczowej – tolerancja wymiarów

Dopuszcza się tolerancję dla podanych wymiarów +/- 10%.

Jeżeli tablice barwy pomarańczowej umieszczone są w rozkładanych panelach, to panele te powinny być tak zaprojektowane i zabezpieczone, aby zapobiec ich rozkładaniu się lub obluzowaniu ich zamocowania podczas przewozu (szczególnie w wyniku wstrząsów lub niezamierzonych działań).

Udostępnij: