Folie odblaskowe na znakach drogowych – 1, 2, 3 generacji

Folie odblaskowe na znakach drogowych – 1, 2, 3 generacji

20 grudnia 2019

Znaki drogowe muszą spełniać określone wymagania. W zależności od drogi, na której są ustawione, powinny mieć odpowiednią wielkość. Ważny jest również rodzaj materiału odblaskowego, jaki umieszczony jest na tarczach. Kiedy na znakach umieszcza się folie odblaskowe I generacji, a kiedy II generacji?

Folie odblaskowe I i II generacji

Widoczność znaków ma niebagatelny wpływ na bezpieczeństwo ruchu. Dzięki dużej luminacji kierowcy mają szansę wcześniej dostrzec znak i odczytać jego treść, a co za tym idzie – mają więcej czasu na odpowiednią reakcję.

Jaka folia (której generacji) ma być na znaku?

Folie odblaskowe I i II generacji różnią się parametrami. Zasadniczo folie I typu stosuje się do oznakowania dróg wiejskich i słabo oświetlonych. Folie odblaskowe II typu (tzw. plaster miodu) zbudowane są z mikro szklanych kulek, które silnie odbijają światło. Znajdują one zastosowanie przy oznakowaniu autostrad, dróg szybkiego ruchu oraz miejsc szczególnie niebezpiecznych i ulic miejskich, gdzie rozproszone światło uniemożliwia kierowcom prawidłowe postrzeganie znaków pokrytych foliami I generacji.

Folie odblaskowe a rodzaje znaków

Znaki mini (MI)

Gdzie:

Znaki ostrzegawcze:

 • długość boku – 600 mm,
 • folia typu I.

Znaki zakazunakazu:

 • średnica – 400 mm,
 • folia typu I.

Znaki informacyjne:

 • długość podstawy – 400 mm,
 • folia typu I.

Znaki małe (M)

Gdzie:

 • drogi gminne,
 • drogowskazy tablicowe na drogach powiatowych.

Znaki ostrzegawcze:

 • długość boku – 750 mm,
 • folia typu I.

Znaki zakazu i nakazu:

 • średnica – 600 mm,
 • folia typu I.

Znaki informacyjne:

 • długość podstawy – 600 mm,
 • folia typu I.

Znaki średnie (S)

Gdzie:

 • łącznice dróg ekspresowych i autostrad,
 • jednojezdniowe drogi wojewódzkie i krajowe,
 • drogi powiatowe (z wyjątkiem drogowskazów tablicowych).

Znaki ostrzegawcze:

 • długość boku – 900 mm,
 • folia typu I.

Znaki zakazu i nakazu:

 • średnica – 800 mm,
 • folia typu I.

Znaki informacyjne:

 • długość podstawy – 600 mm,
 • folia typu I.

Znaki duże (D)

Gdzie:

 • drogi ekspresowe,
 • drogi dwujezdniowe poza obszarem zabudowanym,
 • drogi dwujezdniowe w obszarze zabudowanym (przy dopuszczalnej prędkości większej niż 60 km/h).

Znaki ostrzegawcze:

 • długość boku – 1050 mm,
 • folia typu II.

Znaki zakazu i nakazu:

 • średnica – 900 mm,
 • folia typu II.

Znaki informacyjne:

 • długość podstawy – 900 mm,
 • folia typu II.

Znaki wielki (W)

Gdzie:

 • autostrady.

Znaki ostrzegawcze:

 • długość boku – 1200 mm,
 • folia typu II.

Znaki zakazu i nakazu:

 • średnica – 1000 mm,
 • folia typu II.

Znaki informacyjne:

 • długość podstawy – 1200 mm,
 • folia typu II.

Folie odblaskowe II generacji

Folie odblaskowe II generacji obowiązują zawsze dla znaków:

 • A-7 (ustąp pierwszeństwa),
 • B-2 (zakaz wjazdu),
 • B-20 (stop),
 • D-6, D-6a i D-6b (przejście dla pieszych, pierwszeństwo dla rowerzystów, przejście dla pieszych i przejazd dla rowerzystów).

Znak B-20

Znak B-20 (stop) występuje tylko w dwóch rozmiarach:

 • 900 mm – drogi ekspresowe, autostrady,
 • 800 mm – pozostałe drogi.

Folie odblaskowe III generacji

Folie III generacji, czyli folie pryzmatyczne bardzo dobrze odbijają światło na duże odległości oraz pod dużym kątem obserwacji. Dzięki zastosowaniu fluorescencyjnych kolorów tablice znaków pokrytych foliami III generacji są widoczne przez całą dobę.

Folie pryzmatyczne znajdują zastosowanie przy oznakowaniu w miastach – zwłaszcza miejsc niebezpiecznych, a także w oznakowaniu tymczasowej organizacji ruchu, strefy robót drogowych na autostradach i drogach szybkiego ruchu.

Udostępnij: