Tablice informacyjne – minimalne ogólne wymagania

Tablice informacyjne – minimalne ogólne wymagania

22 maja 2018

Kształty i barwy tablic, w jakich występują tablice informacyjne, zależne są od ich przeznaczenia, np. znaki nakazu są okrągłe i niebieskie, a znaki ostrzegawcze to żółte trójkąty z czarną obwódką. Jakie minimalne ogólne wymagania dla tablic informacyjnych znajdziemy w Dyrektywie 92/58/EWG?

Jak powinny wyglądać tablice informacyjne?

Piktogramy na tablicach informacyjnych (znakach nakazu, zakazu, ostrzegawczych, wyjścia ewakuacyjnego lub pierwszej pomocy i przeciwpożarowe) muszą być możliwie jak najprostsze i powinny zwierać jedynie niezbędne szczegóły. Stosowane piktogramy mogą różnić się nieznacznie lub być nieco bardziej szczegółowe od tych, które zostały przedstawione w sekcji 3, załącznika II do Dyrektywy 92/58/EWG – jednak tylko wtedy, gdy przekazują to samo znaczenie i jeśli żadne różnice czy dostosowania nie czynią ich niejasnymi.

Z jakich materiałów powinny być wykonane tablice informacyjne?

Zgodnie z wytycznymi Dyrektywy 92/58/EWG znaki bezpieczeństwa muszą być wykonane z materiałów, które odporne są na wstrząsy oraz warunki pogodowe, jakie panują w otaczającym je środowisku naturalnym. W kwestii wymiarów oraz właściwości kolorymetrycznych i fotometrycznych – tablice informacyjne muszą być takie, aby zapewnić ich łatwe rozumienie i spostrzeganie.

Warunki stosowania znaków bezpieczeństwa

Tablice informacyjne muszą być zamontowane na odpowiedniej wysokości i w miejscu właściwym dla linii wzroku, przy czym należy uwzględnić występowanie jakichkolwiek przeszkód – zarówno przy wejściu na teren w przypadku ogólnego zagrożenia, jak i w najbliższym otoczeniu określonego zagrożenia bądź przedmiotu. Znaki powinny znajdować się w miejscu dobrze oświetlonym, widocznym i ławo dostępnym. W miejscach, w których poziom naturalnego oświetlenia jest niewystarczający, należy używać fotoluminescencyjnych znaków bezpieczeństwa, materiałów odbijających światło lub sztucznego oświetlenia.

Tablice informacyjne muszą zostać usunięte, jeżeli sytuacja, której dotyczą, przestanie istnieć.

Udostępnij: