Sklep BHP
znaki ewakuacyjne
tablice piktogramy

Znaki nakazu BHP

Znaki nakazu BHP
Znaki bezpieczeństwa, w tym znaki nakazu BHP, stosowane w miejscu pracy, powinny spełniać wymagania normy PN-EN ISO 7010, a minimalne wymagania dotyczące znaków bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy określa unijna dyrektywa 92/58/EWG. Znaki BHP muszą być umieszczone w miejscach, w których ewentualnych zagrożeń nie można wyeliminować technicznymi środkami ochrony zbiorowej lub środkami, metodami albo procedurami stosowanymi w organizacji pracy. Decyzja o umieszczeniu konkretnych znaków nakazu BHP powinna być poprzedzona dokładną analizą oceny ryzyka zawodowego.
Znaki nakazu kwadratowe wskazują pożądane zachowanie lub działanie (np. przeczytaj instrukcję BHP, nakaz stosowania ochrony oczu, nakaz odłączenia urządzenia od sieci elektrycznej, nakaz używania poręczy, nakaz stosowania pasów bezpieczeństwa, nakaz używania osłony nastawnej). Mają one okrągły kształt i charakterystyczny dla nich jest kolor niebieski. Znaki nakazu BHP mają formę białego piktogramu na niebieskim tle, przy czym część niebieska powinna pokrywać co najmniej 50% powierzchni znaku.

strona: « | | 1 | 2 | 3 | | » (liczba stron: 3)