Tablice kierujące

Tablice kierujące

12 września 2019

Tablice kierujące należą do grupy urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, które stosowane są przy robotach prowadzonych w pasie drogowym. Powinny być dobrze widoczne (zarówno w dzień, jak i w nocy), a ich występowanie powinno być dostosowane do utrudnień występujących na drodze.

Tablice kierujące – zastosowanie

Tablice kierujące przeznaczone są do oznaczania krawędzi:

  • Zawężonego pasa ruchu,
  • Zajętego lub zaniżonego (zawyżonego) pobocza, pasa awaryjnego lub dzielącego, w przypadku zawężenia pasa bezpieczeństwa,
  • Pasa ruchu z załamaniami w planie.

Ustawienie tablic kierujących U-23

Tablice kierujące ze skośnymi, biało-czerwonymi paskami mają być ustawione tak, by paski opadały w kierunku używanej części drogi. Do oznaczania ograniczonej skrajni z prawej strony jezdni należy używać tablic U-23b, a z lewej stron – U-23a. Dopuszczalne jest stosowanie tablic kierujących U-23a i U-23b zespolonych ze światłami ostrzegawczymi U-35 umieszczonymi nad tablicami.

Tablice kierujące U-21

Dopuszcza się stosowanie aktywnych tablic kierujących U-21, z wbudowanym, wzdłuż krawędzi białej i czerwonej, pulsującym światłem żółtym.

Tablice kierujące wysokie U-21c, U-21d, U-21e i U-21f stosowane są na początku wygrodzenia, od strony nadjeżdżających pojazdów, gdy przy dużym nasileniu ruchu (tworzenie się kolumn) albo z innych powodów powstaje niebezpieczeństwo, że wygrodzenie tablicami U-21a lub U-21b nie zostanie dostrzeżone w odpowiednim czasie.

Na tablicach kierujących U-21c, U-21d, U-21e i U-21f można umieszczać lamy ostrzegawcze.

Tablice do oznaczanie ograniczonej skrajni

Tablice do oznaczania ograniczonej skrajni powinny być pokryte materiałem odblaskowym lub zawierać elementy odblaskowe o barwie zgodnej z barwą tła, na którym zostały umieszczony. Tablice należy ustawiać prostopadle do osi drogi, w odstępach nie większych niż 10 m w obszarze zabudowanym i 20 m poza obszarem zabudowanym. Dolna krawędź tablicy powinna znajdować się na wysokości do 0,25 m, mierząc od poziomu jezdni. Sposób zamocowania tablic powinien umożliwiać ich obrót wokół osi pionowej.

Udostępnij: