Tablice ostrzegawcze i wcześnie ostrzegające

Tablice ostrzegawcze i wcześnie ostrzegające

27 września 2019

Prowadzenie robót drogowych często wymusza zmianę organizacji ruchu. Aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ruchu, ale również osobom pracujących przy robotach drogowych, ustawia się tablice ostrzegawcze i tablice wcześnie ostrzegające.

Prowadzenie robót w pasie drogowym wymaga stosowania odpowiednich zabezpieczeń i odpowiedniego oznakowania. W tym celu używane są m.in. tablice ostrzegawcze i tablice wcześnie ostrzegające. Zarówno zabezpieczenia, jak i oznakowania powinny być dostosowane do występujących utrudnień.

Tablice ostrzegawcze U-26

Tablice ostrzegawcze U-26 mają tło barwy białej i ukośne pasy barwy czerwonej. Lico tablicy powinno być wykonane z folii odblaskowej typu 2 lub z folii pryzmatycznej. Wewnątrz tablicy umieszcza się znak ostrzegawczy A-14 („roboty na drodze”).

W przypadku kolumny pojazdów, wykonujących szybko postępujące roboty drogowe na danym pasie ruchu, na tablicy U-26, umieszczonej na pojeździe lub maszynie roboczej, umieszcza się odpowiedni znak – C-9, C-10 lub C-11.

Tablice wcześnie ostrzegające U-27

Tablice wcześnie ostrzegające U-27 służą do ostrzegania kierujących pojazdami o zbliżaniu się do niebezpiecznego miejsca. Ustawiane są w odległości 400 m przed miejscem niebezpiecznym, tylko i wyłącznie na drogach szybkiego ruchu.

Tablica U-27 ma wymiary gabarytowe 2500 x 1500 mm. Jej lico wykonane jest z folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej, w kolorze żółto-zielonym. Na górnych rogach tablicy U-27 umieszczone są lampy wczesnego ostrzegania. Obydwie lampy mają średnicę 300 mm i powinny nadawać jednocześnie sygnał świetlny w postaci błysków (z częstotliwością 30 ± 5 błysków na minutę). Czas trwania błysku i natężenie światła powinny być tak dobrane, aby sygnał był widoczny z odległości 1000 m – zarówno w dzień, jak i w nocy.

Na tablicach wczesno ostrzegających dopuszcza się zestawienie dwóch lub trzech znaków drogowych pionowych.

Udostępnij: