Tablice rozdzielające

Tablice rozdzielające

11 kwietnia 2019

Tablice rozdzielające to urządzenia BRD do optycznego prowadzenia ruchu. Rozróżniamy tablice rozdzielające U-4a, U-4b, które stawiane są na autostradach, drogach ekspresowych i innych drogach ogólnodostępnych, oraz U-4c, wykorzystywane przy robotach drogowych. Tablice U-4 stosowane są w celu wskazania kierującemu pojazdem miejsca rozdzielania się kierunków ruchu.

Jak wyglądają tablice rozdzielające?

Tablice mają kształt prostokąta o wyokrąglonych narożach. Tło tablicy jest barwy czerwonej, natomiast umieszczone na niej pasy (w kształcie grotu strzały) są barwy białej. Zarówno tło, jak i pasy powinny być wykonane z materiałów odblaskowych, o parametrach odpowiadających znakom drogowym pionowym, które zostały zastosowane na danym odcinku drogi (parametry te określone zostały w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach).

Tablice rozdzielające – rodzaje i miejsce umieszczenia

Tablice rozdzielające U-4a stosuje się na autostradach i drogach ekspresowych. Na pozostałych drogach ogólnodostępnych dopuszczalne jest stosowanie tablic rozdzielających U-4b, natomiast wysokie tablice rozdzielające U-4c dopuszcza się do oznakowania miejsc rozdzielenia kierunków ruchu przy wykonywaniu robót rogowych. Dopuszcza się również stosowanie tablic rozdzielających aktywnych, z wbudowanym, wzdłuż krawędzi barwy białej i czerwonej, pulsującym światłem żółtym lub białym.

Tablice rozdzielające U-4a umieszcza się na wyjazdach z autostrad i dróg ekspresowych oraz na wjazdach do:

  • stacji paliw;
  • miejsc obsługi podróżnych;
  • większych parkingów itp.

Dolna krawędź tablic U-4a i U-4b umieszcza się na wysokości 0,5 metra od płaszczyźnie jezdni, natomiast dolna krawędź tablic U-4c – 0,25 metra.

Udostępnij: