Tablice zamykające U-26

Tablice zamykające U-26

18 września 2019

Tablice zamykające U-26, mocowane do pojazdów, stosuje się do zamykania pasa ruchu – w szczególności z powodu prowadzenia robót drogowych. Pojazd z tablicą U-26 powinien znajdować się na początku odcinka drogi wyłączonego z ruchu, od strony nadjeżdżających pojazdów. Jakie wymagania muszą spełniać tablice zamykające?

Tablice zamykające – wygląd

Lico tablicy oraz znaków, umieszczanych na tablicach zamykających, wykonane powinno być z folii odblaskowej typu 2 lub z folii pryzmatycznej. Na tle barwy białej umieszcza się białe, ukośne pasy barwy czerwonej.

Na tablicach zamykających umieszcza się znaki nakazu C-9, C-10 lub C-11. Instaluje się na nich także strzały świetlne, wykonane z lamp ostrzegawczych. Strzały nadają sygnały nakazu opuszczenia pasa ruchu, zgodnie ze znakiem. W górnej części tablic znajdują się dwie lampy wczesnego ostrzegania o średnicy soczewek 300 mm.

Odmiany tablic zamykających

Wyróżniamy dwie odmiany tablic zamykających U-26:

  • duże – stosowane na drogach krajowych,
  • małe – stosowane na pozostałych drogach.

Sygnały świetlne

Migający sygnał ostrzegawczy ma kształt żółtej strzały, skierowanej odpowiednio do znaku nakazu. Powinien być nadawany z częstotliwością 2,0 ± 0,25 Hz, przy czym czas wyświetlania sygnału do czasu braku sygnału powinien być jak 0,6 do 0,4. Wszystkie lampy ostrzegawcze w polu strzały powinny być włączane i wyłączane równocześnie.

Lampy wczesnego ostrzegania o średnicy 300 mm, umieszczone w górnych narożnikach tablic, powinny nadawać jednocześnie sygnał świetlny w postaci błysków o częstotliwości 30 ± 5 błysków na minutę. Czas trwania błysku i natężenie światła powinny być tak dobrane, aby sygnał był widoczny zarówno w dzień, jak i w nocy z odległości 100 m w przypadku tablic dużych i 500 w przypadku tablic małych.

Tablice U-26a, U-26c

W przypadku tablic zamykających dużych (U-26a) i małych (U-26c), ze znakami przestawnymi C-9 na C-10 i odwrotnie, przestawianie pozycjo znaku nakazu powinno być sterowane z kabiny kierowcy pojazdy. Znak musi być zabezpieczony przed niekontrolowanych przestawieniem lub przekręceniem.

Tablice U-26b, U-26d

Tablice zamykające duże (U-26b) oraz małe (U-26d),  ze znakiem nakazu C-11, stosowane są w przypadkach, gdy zachodzi potrzeba zamknięcia pasa ruchu, a występuje możliwość ruchu zgodnie ze znakiem (omijanie lub wyprzedzanie pojazdów).

Udostępnij: