Tabliczki regałowe a organizacja przestrzeni magazynowej

Tabliczki regałowe a organizacja przestrzeni magazynowej

15 lutego 2024

Tabliczki regałowe – dlaczego warto zadbać o odpowiednie oznakowanie regałów w magazynie?

Właściwe oznakowanie magazynu – dlaczego jest ważne?

Odpowiednie oznakowanie magazynu ułatwia pracownikom orientację, wpływa na bezpieczeństwo, sprzyja optymalizacji przepływu pracy i pozwala efektywnie zarządzać przestrzenią. Oprócz standardowych znaków ewakuacyjnych, znaków ochrony ppoż. oraz znaków BHP do oznakowania przestrzeni stosuje się również inne tablice, naklejki, znaki podłogowe, piktogramy informacyjne, taśmy, pachołki itp. Oznakowanie w magazynie służy m.in. do:

 • wskazywania przebiegu dróg ewakuacyjnych;
 • wskazywania, gdzie umieszczony jest sprzęt ppoż. i sprzęt ratunkowy;
 • wyznaczania ciągów komunikacyjnych;
 • informowania o obowiązujących zakazach i nakazach;
 • informowania o występujących zagrożeniach;
 • oznaczania miejsc, do których pracownicy mają dostęp, a w których istnieje ryzyko kolizji z przeszkodami, upadku lub spadania przedmiotów;
 • oznakowania różnego rodzaju stref, w tym stref dla personelu, np. pomieszczeń socjalnych, toalet, szatni itp.;
 • wyznaczania pól odkładczych;
 • wygradzania miejsc wyłączonych z użytku itp.

Istotnym elementem oznakowania przestrzeni magazynowych są także tabliczki regałowe.

Tabliczki regałowe w magazynach

Tabliczki regałowe są pomocne, jeśli chodzi o organizację i zarządzanie przestrzenią. W przypadku niektórych konieczność ich stosowania wynika z przepisów.

 • Tabliczki używane są m.in. oznaczania numerów alejek, regałów, półek na regałach.  Dzięki nim można szybko zlokalizować miejsce przechowywania danego produktu. Właściwe oznakowanie przyspiesza proces rozładunku i rozlokowywania towarów w magazynie, a także kompletacji zamówień, minimalizując ryzyko pomyłek. Tabliczki lokalizacyjne mogą zawierać numery lub litery.
 • Tabliczki, szyldy, naklejki itp. mogą zawierać informacje o produktach, takie jak np. nazwa towaru, numer identyfikacyjny, numer partii, kod kreskowy i inne szczegółu. Pozwalają one zidentyfikować, jakie produkty znajdują się w danym miejscu. Dzięki tabliczkom identyfikacyjnym można szybko uzyskać informacje na temat produktów bez konieczności dostępu do opakowań jednostkowych.
 • Oprócz znaków, które ułatwiają lokalizację produktów, stosuje się także tabliczki zawierające informacje o regałach. Co ważne, takie oznakowanie konieczne jest ze względów formalnych. Przepisy nakładają na właścicieli magazynów obowiązek umieszczania znaków informujących o dopuszczalnym obciążeniu podłóg, stropów, regałów, półek.

Julita Krzemińska

Copywriterka z zawodu i z wyboru. Prywatnie pasjonatka hippiki, wielbicielka sztuki, nałogowa czytelniczka i zdeklarowana czechofilka. Sprawuje pieczę nad blogiem sklepu Znakowo.pl właściwie od początku jego istnienia. Aktywnie zgłębia wiedzę branżową, trzyma rękę na pulsie, śledząc zmieniające się przepisy. Kwestie związane z BHP, oznakowaniem przestrzeni i bezpieczeństwem ruchu drogowego mają przed nią coraz mniej tajemnic. Tworząc treści, dba nie tylko o ich warstwę merytoryczną, ale także o to, by były przystępne dla odbiorców i pomagały klientom w dokonywaniu świadomych wyborów.
Avatar
Artykuły mają jedynie charakter poglądowy. Nie stanowią wykładni prawa, nie mogą być traktowane jako profesjonalna porada prawna, ani nie mogą jej zastąpić.
Udostępnij: