Tabliczki wodociągowe – co oznaczają?

Tabliczki wodociągowe – co oznaczają?

29 listopada 2019

Tabliczki wodociągowe można znaleźć np. na ścianach budynków czy latarniach. Jak są zbudowane i jakie przekazują informacje?

Tablice wodociągowe (tablice orientacyjne) są źródłem informacji dla techników i pokrywają się z planami sieci wodociągowej. Naniesione są na nie różne wartości i symbole, ale zawsze skonstruowane są według określonego schematu.

Tabliczki wodociągowe – opis, jak są zbudowane?

Czerwone tabliczki odpowiadają za hydranty, natomiast białe wskazuję na różne elementy łącza wodociągowego.

Tabliczki wodociągowe – oznaczenia

Duża litera, która znajduje się po lewej stronie tabliczki, oznacza typ konkretnej instalacji (np. odpowietrznik, zasuwa, zasuwa na połączeniu, stacja drenażowa).

Tabliczki wodociągowe – jak czytać?

W prawym górnym rogu znajduje się numer instalacji wodociągowej. Pod numerem instalacji wodociągowej znajduje się informacja na temat średnicy rury w milimetrach (wartość oznaczona symbolem ⌀).

Poniżej znajdują się linie w kształcie dużej litery „T”, czyli układ współrzędnych. Wraz z naniesionymi wartościami przekazują informacje dotyczące lokalizacji danej instalacji. Liczby wskazują na jej odległość (w metrach) od tablicy – w lewo (po lewej stronie linii pionowej „T”) , prawo (po prawej stronie linii pionowej „T”) lub w linii prostej (pod linią pionową „T”).

Wymagania dla tabliczek wodociągowych

Tabliczki powinny charakteryzować się wytrzymałością na uszkodzenia mechaniczne oraz działanie promieniowani UV.

Wszelkie symbole literowe, znaki, układ współrzędnych, a także obwódka tabliczki muszą stanowić jej integralną część – mogą być np. zalane lub wtopione. Nie jest dopuszczalne, by symbole były nadrukowane, wyklejane czy malowane.

Tabliczek w żadnym wypadku nie można samodzielnie usuwać.

Tabliczki wodociągowe norma

Tabliczki powinny odpowiadać Polskiej Normie PN-B-09700:1986.

Udostępnij: