Tabliczki występujące ze znakiem A-30

Tabliczki występujące ze znakiem A-30

8 sierpnia 2021

Znak A-30 ostrzega kierowców, że zbliżają się do niebezpiecznego miejsca na drodze. Na rodzaj niebezpieczeństwa może wskazywać tabliczka umieszczona pod znakiem. Zobacz, jakie są tabliczki występujące ze znakiem A-30.

Tabliczki występujące ze znakiem A-30

Wraz ze znakiem A-30 najczęściej występują tabliczki:

 • T-10 – przecięcie drogi z bocznicą kolejową lub torem o podobnym charakterze. W tak oznakowanym miejscu ruch na drodze jest wstrzymywany przez pracownika kolei podczas przejeżdżania (przetaczania) pociągu.
 • T-11 – przeprawa promowa;
 • T-13 – podłużny uskok.
 • T-14 – miejsce częstych wypadków (o charakterze wskazanym na znaku).
 • T-15 miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu.
 • T-16 – miejsce wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych, wskazanych na tabliczce.
 • T-17 – granica państwa.
 • T-18 nieoczekiwana zmiana kierunku ruchu (o przebiegu wskazanym na tabliczce).

Tabliczki występujące ze znakiem A-30 – zastosowanie

T-10 – umieszczana w miejscach przecięcia drogi przez bocznicę kolejową, tor manewrowy lub linię kolejową wykorzystywaną tylko sporadycznie, np. w celach turystycznych. W określonych przypadkach pod tabliczką T-10 można umieścić tabliczkę T-7.

T-11 – umieszczana przed dojazdem do promu. Bezpośrednio przed miejscem wjazdu na prom powinien być umieszczony znak B-32d, uzupełniony ewentualnie sygnalizacją świetlną z sygnałem czerwonym.

T-12 – stosowana przed początkiem podłużnego uskoku nawierzchni, powstałego wskutek okresowo przerwanych robot drogowych lub podczas trwania takich robót.

T-13 – stosowana wraz ze znakiem A-11 przed początkiem odcinka jezdni, na nawierzchni której występują koleiny.

T-14 – stosowana przed miejscami szczególnie niebezpiecznymi. Znak A-30 z tabliczką rodzaj zdarzających się wypadków umieszcza się wówczas, gdy nie ma możliwości szybkiej poprawy istniejących warunków bezpieczeństwa ruchu. Odmiany tabliczki T-14 umieszcza się przed miejscem częstych:

 • T-14 – potrąceń pieszych;
 • T-14a – zderzeń z poprzedzającymi pojazdami;
 • T-14b – zderzeń czołowych pojazdów;
 • T-14c – zderzeń z tramwajami;
 • T-14d – umieszczana przed przejazdem kolejowym, na którym warunki powodują szczególne niebezpieczeństwo powstawania wypadków.

T-15 – umieszczana przed miejscem częstych wypadków lub kolizji spowodowanych śliską nawierzchnią drogi występującą w czasie lub po opadach deszczu albo mżawki.

T-16 – występuje w miejscach, w których pojazdy uprzywilejowane często wjeżdżają na drogę. Znak A-30 z tabliczką T-16 powinien być stosowany zawsze, jeśli podczas wyjazdu pojazdów uprzywilejowanych uruchamiana jest specjalna sygnalizacja świetlna zamykająca ruch na drodze. Stosuje się tabliczki:

 • T-16 – jeżeli na drogę wyjeżdżają pojazdy straży pożarnej;
 • T-16a – jeżeli na drogę wyjeżdżają karetki pogotowia ratunkowego.

Tabliczki stosuje się samodzielnie, bezpośrednio przed miejscem wyjazdu.

T-17 – tabliczkę stosuje się bez względu na to, czy ruch przez granicę jest otwarty, czy zamknięty.

T-18 – stosowana jest przed miejscami, w których występuje nieoczekiwana dla kierowcy zmiana przebiegu drogi lub kierunku ruchu. Odmiany tabliczki T-18:

Udostępnij: