Znak ostrzegawczy A-30

Znak ostrzegawczy A-30

28 czerwca 2021

Na znakach drogowych pojawiają się różne piktogramy. O czym mówi znak ostrzegawczy A-30 („inne niebezpieczeństwo”), na którym widnieje wykrzyknik?

Znak ostrzegawczy A-30 – zastosowanie

Znak A-30 „inne niebezpieczeństwo” stosuje się w celu ostrzeżenia kierujących, że zbliżają się do niebezpiecznych miejsc – innych niż te, o których uprzedzają drogowe znaki ostrzegawcze od A-1 do A-29 i od A-31 do A-34. Znak ten stosuje się łącznie z tabliczkami, które za pomocą symbolu lub (oraz) napisu wskazują na rodzaj niebezpieczeństwa. Zarówno symbole, jak i napisy powinny być zwięzłe i jednoznaczne, np. umieszczone na znaku hasło „piesi” będzie ostrzegało o intensywnym ruchu pieszych po jezdni.

Czy znak ostrzegawczy A-30 musi występować razem z tabliczką?

Dopuszcza się stosowanie znaku A-30 bez tabliczek podających rodzaj niebezpieczeństwa. Jest to możliwe tylko wyjątkowo, w sytuacjach awaryjnych, w których znak należy umieścić niezwłocznie, np. w razie zalania jezdni lub znacznego parowania na skutek pęknięcia przewodów sieci wodociągowej lub ciepłowniczej, jednak w stopniu umożliwiającym odbywanie się ruchu.

Jeśli konieczne jest zastosowanie tabliczki T-1 lub T-2, to umieszcza się je pod tabliczkami wskazującymi rodzaj niebezpieczeństwa. Gdy natomiast oznacza się koniec odcinka drogi, na którym występuje niebezpieczeństwo, to pod powtórzonym znakiem A-30 umieszcza się tylko tabliczkę z napisem „Koniec” (T-3).

Tabliczki stosowane ze znakiem A-30

Ze znakiem A-30 można stosować różne tabliczki.  Najczęściej są to tabliczki do znaków drogowych wskazujące:

  • T-10 – przecięcie drogi z bocznicą kolejową lub torem o podobnym charakterze; w miejscu tak oznakowanym ruch na drodze jest wstrzymywany przez pracownika kolei podczas przejeżdżania lub przetaczania pociągu;
  • T-11 – przeprawę promową;
  • T-12 – podłużny uskok;
  • T-13 – koleiny;
  • T-14 – miejsce częstych wypadków o charakterze wskazanym na znaku;
  • T-15 – miejsce częstych wypadków spowodowanych śliską nawierzchnią jezdni ze względu na opady deszczu;
  • T-16 – miejsce wjazdu pojazdów uprzywilejowanych, wskazanych na tabliczce;
  • T-17 – granicę państwa;
  • T-18 – nieoczekiwaną zmianę kierunku ruchu o przebiegu wskazanym na tabliczce.
rodzaj funkcjipodstawa odniesieniamiejsca postojowe
dla rowerów
budynki mieszkalne, jednorodzinne
Udostępnij: