Typy odzieży chemicznej i odpowiadające im normy

Typy odzieży chemicznej i odpowiadające im normy

29 stycznia 2018

Różne typy odzieży chemicznej chronią przed innymi zagrożeniami i odpowiadają wymaganiom oddzielnych norm. Ubrania o innych właściwościach ochronnych stosuje się, jeśli pracownik narażony jest na działanie cieczy, a inne, jeśli zagrożenie stanowią  np. gazy czy opary.

Typy odzieży chemicznej

Typ 1 i 2 – odzież chroniąca przed substancjami chemicznymi w postaci gazów, par cieczy i drobnych cząsteczek stałych

 • Typ 1 – odzież, spełniająca wymagania normy PN-EN 943-1:2015-12, która zabezpiecza cały organizm i posiada cechy gazoszczelności. Powinna spełniać wymagania szczelności, zgodne z normą PN-EN 464:1997.
  • Typ 1a – ubiór gazoszczelny, w którym powietrze do oddychania dostarczane jest niezależnie od otocznia, z aparatu zakładanego pod ubiór.
  • Typ 1a-ET – ubiór gazoszczelny przeznaczony dla służb ratowniczych (zgodny z wymaganiami normy PN-EN 943-2:2005).
  • Typ 1b – ubiór gazoszczelny, w którym powietrze do oddychania dostarczane jest niezależnie od otoczenia, z aparatu noszonego na zewnątrz odzieży ochronnej.
  • Typ 1b-ET – ubiór gazoszczelny przeznaczony dla służb ratowniczych.
  • Typ 1c – ubiór gazoszczelny, w którym powietrze do oddychania utrzymuje nadciśnienie (np. z linii sprężonego powietrza).
 • Typ 2 – kombinezony, których konstrukcja nie zapewnia całkowitej szczelności. Odzież tego typu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 943-1:2015-12. Powietrze do oddychania utrzymuje tu nadciśnienie (np. z linii sprężonego powietrza).

Typ 3 – odzież chroniąca przed działaniem strumienia cieczy

Ten typ odzieży spełniać wymagania normy PN-EN 14605+A1:2009. Ubrania powinny charakteryzować się szczelnością na przesiąkanie strumienia cieczy (parametr badany zgodnie z normą PN-EN ISO 17491-3:2008) i szczelnością na przesiąkanie rozpylonej cieczy (parametr badany zgodnie z normą PN-EN ISO 17491-4:2008).

Typ 4 – odzież chroniąca przed działaniem rozpylonej cieczy

Tego rodzaju odzież chroniąca przed czynnikami chemicznymi musi spełniać wymagania normy PN-EN 14605+A1:2010. Powinna charakteryzować się szczelnością na przesiąkanie rozpylonej cieczy. Ubrania, sklasyfikowane jako typ 4, stosowane są np. podczas zabiegów chemizacyjnych w rolnictwie i ogrodnictwie.

Odzież typu 3 i 4 charakteryzuje się podobnymi właściwościami, ponieważ chroni przed tymi samymi substancjami – różnica polega jedynie na natężeniu ich działania. Głównym parametrem jest tu czas przebicia, a do wykonania tego rodzaju odzieży używa się materiałów powleczonych tworzywami sztucznymi.

Typ 5 – odzież chroniąca przed pyłami

Odzież chroniąca przed cząstkami stałymi w postaci pyłów musi spełniać wymagania normy PN-EN ISO 13982-1:2008/A1:2011. Konstrukcja tego typu ubrań powinna uniemożliwiać przedostawanie się pyłów do wewnątrz odzieży.

Odzież pyłochronna to najczęściej kombinezony (z dopasowanymi mankietami spodni i rękawów, z kołnierzykiem lub kapturem). Do jej wykonania używa się tkaniny o specjalnych splotach, które wyróżniają się dużą pyłoszczelnością, a jednocześnie są przepuszczające powietrze.

Typ 6 – odzież o ograniczonej skuteczności przed ciekłymi chemikaliami

Ten typ odzieży chemicznej musi spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN ISO 13034+A1:2009. Chroni ona przed krótkotrwałym kontaktem z ciekłymi chemikaliami. Charakteryzuje się lekkością i przewiewnością, może być wykonana z włókien i tkanin impregnowanych, a jej głównymi parametrami są wskaźnik niezwilżalności i wskaźnik przesiąkalności.

Udostępnij: