Urządzenia ochronne przy maszynach

Urządzenia ochronne przy maszynach

28 lutego 2019

Urządzenia ochronne przy maszynach zapobiegają dostępowi do stref niebezpiecznych; powstrzymują ruchy elementów niebezpiecznych, zanim pracownik znajdzie się w strefie niebezpiecznej; nie pozwalają na włączenie ruchu elementów niebezpiecznych; zapobiegają naruszeniu normalnych warunków pracy maszyn i nie pozwalają na uaktywnienie innych czynników niebezpiecznych lub szkodliwych. Jakie wymagania powinny spełniać urządzenia ochronne?

Urządzenia ochronne stosowane przy maszynach – wymagania

Urządzenia ochronne przy maszynach powinny:

  • Zapewniać bezpieczeństwo – zarówno pracownikowi zatrudnionemu bezpośrednio przy obsłudze maszyny, jak i osobom znajdującym się w jej pobliżu.
  • Działać niezawodnie, a także posiadać odpowiednią trwałość i wytrzymałość.
  • Funkcjonować samoczynnie, niezależnie od woli i uwagi obsługującego, w przypadkach gdy jest to celowe i możliwe.

Urządzenia ochronne przy maszynach nie mogą:

  • Być łatwo usuwalne lub odłączane bez pomocy narządzi.
  • Utrudniać wykonywania operacji technologicznej ani ograniczać możliwości śledzenia jej przebiegu oraz nie mogą powodować zagrożeń i dodatkowego obciążenia fizycznego lub psychicznego pracowników.

Urządzenia ochronne przy maszynach szczególnie niebezpiecznych

Jeżeli maszyna jest szczególnie niebezpieczna, to urządzenia ochronne powinny być skonstruowane tak, aby:

  • Zdjęcie, otwarcie lub wyłączenie urządzenia ochronnego powodowało natychmiastowe zatrzymanie maszyny bądź jej niebezpiecznych elementów lub niemożliwe było zdjęcie albo otwarcie osłony podczas ruchów osłanianych elementów.
  • Ponowne założenie, zamknięcie lub włączenie urządzenia ochronnego nie uruchamiało automatycznie maszyny.

Używanie maszyny bez wymaganego urządzenia ochronnego lub przy jego nieodpowiednim stosowaniu jest niedopuszczalne.a Szczegółowe wymagania dla urządzeń ochronnych określają Polskie Normy.

Kondycja techniczna

Maszyny i narzędzia oraz urządzenia ochronne przy maszynach powinny być utrzymywane w stanie sprawności technicznej i czystości, która zapewni użytkowanie ich bez szkody dla bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. Powinny być stosowane tylko w procesach i warunkach, do których są przeznaczone.

Udostępnij: