Ustąp pierwszeństwa – znak ostrzegawczy A-7

Ustąp pierwszeństwa – znak ostrzegawczy A-7

19 kwietnia 2021

Drogowe znaki ostrzegawcze uprzedzają kierujących pojazdami o miejscach na drodze, w których występuje lub może występować niebezpieczeństwo. Kiedy umieszcza się na drodze znak A-7 (ustąp pierwszeństwa)? Z jakimi innymi znakami może występować na drodze?

Ustąp pierwszeństwa

Znak ostrzegawczy A-7 umieszcza się na drodze podporządkowanej przed skrzyżowaniem z drogą z pierwszeństwem.  Znak może być umieszczony także w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu, gdzie obowiązek ustąpienia pierwszeństwa wynika z przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym. Gdy na drodze podporządkowanej nie są spełnione warunki widoczności, to wówczas zamiast znaku A-7 powinien być umieszczony znak zakazu B-20 (stop).

Znaki występujące ze znakiem A-7 i B-20

Znaki A-7 i B-20 umieszczone przed skrzyżowaniem nie mogą występować samodzielnie, lecz tylko z odpowiednimi znakami – A-6 (skrzyżowanie z drogą podporządkowaną występującą po obu stronach lub D-1 (droga z pierwszeństwem) – na drodze z pierwszeństwem przejazdu. Nie dotyczy to znaków umieszczonych przed skrzyżowaniem z ruchem okrężnym.

Gdzie powinien być umieszczany znak „ustąp pierwszeństwa”?

Znak „ustąp pierwszeństwa” należy umieszczać możliwie blisko skrzyżowania i nie dalej niż:

  • 50 m – na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h;
  • 25 m – na pozostałych drogach.

Na drogach o dopuszczalnej prędkości powyżej 60 km/h znak A-7 należy poprzedzić – w odległości od 150 do 300 m – znakiem A-7 z tabliczką T-1.

Skrzyżowanie dróg nierównorzędnych

Oznakowanie skrzyżowania dróg nierównorzędnych należy rozpoczynać od umieszczenia znaków A-7 lub B-20, a następnie znaków A-6 lub D-1.

Łącznie ze znakiem A-7 może być umieszczony na tym samym słupku tylko jeden znak ostrzegawczy, zakazu, nakazu lub znak informacyjny D-2 (koniec drogi z pierwszeństwem). Jeżeli przed skrzyżowaniem jest umieszczona tabliczka przeddrogowskazowa, to znak A-7 należy umieszczać nad tą tablicą.

Tabliczka T-6c

Pod znakiem A-7 może być umieszczona tabliczka T-6c, która podaje przebieg drogi z pierwszeństwem przejazdu na skrzyżowaniu. W razie konieczności zmiany pierwszeństwa przejazdu, na wlotach, które po wprowadzeniu zmiany utracą pierwszeństwo, należy umieścić znaki D-48 (zmiana pierwszeństwa).

Udostępnij: