W jaki sposób ustawia się znaki kierunku i miejscowości?

W jaki sposób ustawia się znaki kierunku i miejscowości?

28 maja 2021

Znaki kategorii E ułatwiają kierowcom poruszanie się po drogach. Dzięki nim łatwiej dojechać do różnych miejsc, np. dzielnic miast czy punktów turystycznych. W jaki sposób ustawia się znaki kierunku i miejscowości?

Znaki kierunku i miejscowości a odległość od miejsca wskazanego na znaku

Liczby kilometrów, które podawane są na znakach drogowych kategorii E, powinny oznaczać odległość od miejsca umieszczenia znaku do centralnego punktu w danej miejscowości, czyli np.

 • rynku,
 • głównego placu,
 • ratusza,
 • skrzyżowania dróg przelotowych.

Z jaką dokładnością podaje się odległości podane na znakach?

Zgodnie z przepisami odległość od znaku do wskazywanego miejsca powinna być podana w pełnych kilometrach. Jeśli jednak jest ona mniejsza niż 2 km (dotyczy to odległości podawanej na małym drogowskazie E-4 w kształcie strzały), to podaje się ją z dokładnością do jednej dziesiątej kilometra, np. 0,7 km lub 1,4 km.

Na drogowskazie do obiektu turystycznego, centrum miasta itp. odległość podaje się z dokładnością:

 • do 50 m – jeżeli odległość jest mniejsza niż 500 m;
 • do 100 m – jeżeli odległości wynosi od 500 do 1000 m;
 • do 0,1 km – jeżeli odległość wynosi od 1 do 2 km;
 • do 1 km – jeżeli odległość jest większa niż 2 km.

Znaki kierunku i miejscowości – wymagania

Zespół znaków kierunku i miejscowości powinien zapewniać:

 • kompletność oznakowania, a więc zawierać niezbędne napisy i symbole;
 • spójność w zakresie podawania tych samych nazw miejscowości na tablicach przeddrogowskazowych i drogowskazach;
 • prawidłowość w podawaniu na drogowskazach i tablicach kierunkowych nazw miejscowości i odległości od nich.

Gdzie stosuje się znaki kierunku?

Znaki kierunku stosuje się na odcinkach między skrzyżowaniami oraz w obrębie skrzyżowań i węzłów drogowych. Znaki umieszczone w obrębie skrzyżowań dróg i węzłów drogowych na drogach krajowych oznaczonych numerami jedno- i dwucyfrowymi powinny zapewniać informację uprzedzającą (przed skrzyżowaniem), wskazującą (na skrzyżowaniu) oraz potwierdzającą (za skrzyżowaniem).

Udostępnij: