Warunki higienicznosanitarne w miejscu pracy

Warunki higienicznosanitarne w miejscu pracy

21 sierpnia 2019

W gestii pracodawcy jest zadbanie o odpowiednie warunki higienicznosanitarne w miejscu pracy. Co konkretnie musi zapewnić zatrudnionym pracownikom?

Pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne

Pracodawca zobowiązany jest zapewnić pracownikom pomieszczenia i urządzenia higienicznosanitarne. Ich rodzaj, liczbę oraz wielkość trzeba dostosować do liczby zatrudnionych osób, ale również do stosowanych technologii, rodzajów wykonywanej pracy oraz warunków, w jakich wykonuje się pracę.

Warunki higienicznosanitarne – woda zdatna do picia

Aby zapewnić odpowiednie warunki higienicznosanitarne, pracodawca musi dostarczyć wszystkim zatrudnionym osobom wodę zdatną do picia lub inne napoje. Pracownikom, którzy zatrudnieni są na stałe lub okresowo w warunkach szczególnie uciążliwych, trzeba zapewnić, oprócz wody, również inne napoje. Ilość tych napojów oraz ich temperaturę trzeba dostosować do warunków wykonywania pracy i potrzeb fizjologicznych pracowników.

Miejsca czerpania wody

Miejsca czerpania wody zdatnej do picia muszą znajdować się nie dalej niż 75 metrów od stanowisk pracy. Zbiorniki, a także przewody i miejsca czerpania wody powinny być zabezpieczone przed zanieczyszczeniem lub zakażeniem. Czerpanie wody ze zbiorników powinno odbywać się wyłącznie z zaworów czerpalnych.

Miejsca czerpania wody, która nie nadaje się do picia, powinny być oznakowane zgodnie z Polską Normą.

Warunki higienicznosanitarne – pomieszczenia klimatyzowane

Jeśli praca wykonywana jest w pomieszczeniach, w których temperatura spowodowana procesami technologicznymi jest stale wyższa niż 30°C (303 K), to pracodawca musi zapewnić pracownikom klimatyzowane pomieszczenie do wypoczynku. Takie pomieszczenie powinno się wyposażyć w wygodne i higieniczne meble do siedzenia. Liczba miejsc siedzących powinna być nie mniejsza niż jedno miejsce na pięciu pracowników korzystających z danego pomieszczenia, zatrudnionych na najliczniejszej zmianie. Odległość od najdalszego stanowiska pracy do pomieszczenia klimatyzowanego nie powinna przekraczać 75 metrów.

Natryski

Przy takich warunkach pracy konieczne jest również, aby zapewnić pracownikom możliwość obmycia ciała, szczególnie w ciepłej porze roku. W pobliżu pomieszczeń pracy należy umieścić natryski ręczne na giętkich przewodach, z doprowadzeniem ciepłej wody.

Środki higieny osobistej

Pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom środki higieny osobistej. Ich liczba oraz rodzaje powinno się dostosować do rodzaju pracy oraz stopnia zanieczyszczenia ciała przy określonych pracach.

Udostępnij: