Węże strażackie – rodzaje i parametry

Węże strażackie – rodzaje i parametry

21 grudnia 2020

Węże strażackie – parametry i rodzaje. Jakie wymagania powinny spełniać węże pożarnicze i czym charakteryzują się węże ssawne na zawody strażackie.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 wymienia następujące rodzaje węży:

Węże pożarnicze – dane techniczne

Węże pożarnicze są jednym z elementów armatury pożarniczej.

Pożarnicze węże tłoczne służą do tłoczenia wody, a także wodnych roztworów środka pianotwórczego. Ich standardowe długości wynoszą 20 m i 15 m.

Pożarnicze węże ssawne mają wbudowany oplot druciany, który zapobiega spłaszczeniu podczas zasysania z otwartego zbiornika. Można nimi podawać wodę lub środek pianotwórczy. Standardowa długość węży ssawnych W-25 i W-52 to 1 m, natomiast węży W-75, W-110, W-150 to  2,4 oraz 1,6 m.

Pożarnicze węże tłoczne do hydrantów

Tego rodzaju węże powinny spełniać wymagania normy PN-EN 14540. W zależności od średnicy wewnętrznej rozróżnia się:

 • węże strażackie 25 mm (węże strażackie w25),
 • węże strażackie 52 mm (węże strażackie w52).

W zależności od wyposażenia w łączniki rozróżnia się węże:

 • ŁA – z łącznikami ze stopów aluminium,
 • ŁM – z łącznikami ze stopów miedzi,
 • B – bez łączników.

Pożarnicze węże tłoczne do pomp pożarniczych

Węże tłoczne do pomp pożarniczych – rozmiary

W zależności od średnicy wewnętrznej rozróżniamy następujące wielkości węży: 25, 42, 52, 110 mm, a także węże strażackie  75 mm (węże strażackie 75).

Rodzaje węży tłocznych

W zależności od konstrukcji taśmy wężowej rozróżnia się pożarnicze węże tłoczne z powłoką zewnętrzną lub bez powłoki.

Informacje na wężu

Na zewnętrznej powierzchni węża, na obu jego końcach w miejscu niezasłoniętym, powinny być umieszczone co najmniej następujące informacje:

 • znak lub nazwa wytwórcy,
 • oznaczenie,
 • rok produkcji.

Pożarnicze węże ssawne

Rozróżnia się wielkości węży ssawnych (w zależności od średnicy wewnętrznej) 52, 75, 110, 125 i 150 mm. Natomiast w zależności od wyposażenia w łączniki rozróżnia się węże ssawne:

 • Ł – z łącznikami,
 • B – bez łączników.

Typy węży a rodzaj materiału:

 • typ A – węże gumowe,
 • typ B – węże z tworzywa sztucznego.

Oznakowanie

Na zewnętrznej powierzchni węża, w miejscu niezasłoniętym, powinny być umieszczone, co najmniej następujące informacje:

 • znak lub nazwa wytwórcy,
 • oznaczenie,
 • rok produkcji.

Węże strażackie sportowe

Węże na zawody charakteryzują się odpowiednią wielkości i wagę, dzięki czemu łatwiej się z nich korzysta i można osiągnąć lepsze wyniki w poszczególnych dyscyplinach.

Udostępnij: